เรียนรู้การสร้างภาพยนตร์และโมเดล 3 มิติ :

จุฑามาศ จิวะสังข์

เรียนรู้การสร้างภาพยนตร์และโมเดล 3 มิติ : 3D Animation ด้วย 3ds max ฉบับเรียนลัดเป็นเร็ว / 3D Animation ด้วย 3ds max ฉบับเรีบยนลัดเป็นเร็ว จุฑามาศ จิวะสังข์ - พิมพ์ครั้งที่ 4 [ปรับปรุงใหม่ล่าสุด] - กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2549 - A-D, 260 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซ.ม + ซีดีรอม 1 แผ่น - GraphicMania. .

9744893974 9789744893970


การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์กราฟิก

TR 897.7 / จ628ร 2549

Share this title:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111