หน้าต่างสู่โลกกว้าง :

หน้าต่างสู่โลกกว้าง : ออสเตรีย [book] ออสเตรีย - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2549 - 393 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม. - ชุด หน้าต่างสู่โลกกว้าง .

ปีสำคัญทางประวัติศาสตร์ เคลต์ โรมัน และผู้รุกรานจากอเวจี การเริ่มต้นราชวงศ์ฮับสบูร์ก

9745471402


ออสเตรีย--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
ออสเตรีย--ความเป็นอยู่และประเพณี

DU 105.2 / ห156 2549

Share this title:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111