กุศโลบายแห่งการตลาด /

สมชาติ กิจยรรยง

กุศโลบายแห่งการตลาด / สมชาติ กิจยรรยง - กรุงเทพฯ : พาวเวอร์ฟูล ไลฟ์, 2551 - 224 หน้า ; 21 ซม.

การขาย การตลาดและการบริการ การกำหนดกลยุทธ์การขาย การวิเคราะห์ก่อนออกขาย แนวความคิดในการแข่งขันธุรกิจ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ลูกค้าผู้จะซื้อต้องการอย่างไร

9789743423857 165


การตลาด
การขาย
การจัดการการตลาด

HF 5415 / ส241ก 2551

Share this title:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111