สร้างเว็บสวยแบบมีสไตล์ด้วย Photoshop Dream weaver CS4 /

ฉันทิดา กิมาคม

สร้างเว็บสวยแบบมีสไตล์ด้วย Photoshop Dream weaver CS4 / [book] ฉันทิดา กิมาคม - กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์ อินฟอร์เมชั่น, 2552 - 264 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9786169001829 179


ADOBE DREAMWEAVER CS4 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ADOBE PHOTOSHOP (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
อโดบี โฟโตช็อบ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
อโดบี ดรีมเว็บเวอร์ ซีเอส 4 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เว็บไซต์--การออกแบบ

TK 5105.8883 / ฉ269ส 2552

Share this title:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111