ง่ายใช่เลย ! เคล็ดลับ Photoshop CS4 ฉบับเผยกลวิธีใช้ Photoshop ให้เป็นแบบทันใจ /

เอกเทพ ภักดีศิริมงคล

ง่ายใช่เลย ! เคล็ดลับ Photoshop CS4 ฉบับเผยกลวิธีใช้ Photoshop ให้เป็นแบบทันใจ / [book] เคล็ดลับ Photoshop CS4 ฉบับเผยกลวิธีใช้ Photoshop ให้เป็นแบบทันใจ เอกเทพ ภักดีศิริมงคล - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 - 263 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. - ความรู้เพื่อชุมชน เล่มที่ 143 .

พื้นฐานความเข้าใจก่อนใช้ Photoshop ทุกเวอร์ชัน การใช้ Photoshop สำหรับออกแบบงานพิมพ์ส่วนตัว ความรู้เกี่ยวกับงานพิมพ์และองค์ประกอบในงานพิมพ์

9789740325727 160


ADOBE PHOTOSHOP CS4 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
อโดบี โฟโตช็อบ ซีเอส 4 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
อโดบี โฟโตช็อบ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
คอมพิวเตอร์กราฟิก

T 385 / อ875ค 2552

Share this title:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111