แต่งภาพถ่ายดิจิตอล ด้วย Photoshop CS5 /

วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์

แต่งภาพถ่ายดิจิตอล ด้วย Photoshop CS5 / [book] วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์ - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น 2553 - 277 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.+ 1 ซีดีรอม

พื้นฐานการใช้งาน Photoshop การปรับแต่งภาพกราฟิกเบื้องต้น การเลือกพื้นที่และการแยกวัตถุออกจากฉากหลัง

9786162040092 199


ADOBE PHOTOSHOP CS5 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
อโดบี โฟโตช็อบ ซีเอส 5 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
อโดบี โฟโตช็อบ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)

T 385 / ว127ต 2553

Share this title:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111