การตลาด 3.0 = Marketing 3.0 /

คอตเลอร์, ฟิลิป

การตลาด 3.0 = Marketing 3.0 / Marketing 3.0 ฟิลิป คอตเลอร์, เขียน ; ณงลักษณ์ จารุวัฒน์, แปล - พิมพ์ครั้งแรก - กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2554 - xvii, 245 หน้า ; 26 ซม.

ต้อนรับสู่ยุคการตลาด 3.0 โมเดลการตลาด 3.0 ในอนาคต เผยแพร่พันธกิจสู่ผู้บริโภค

9786165151054 250


การตลาด

HF 5415 / ค183ก 2554

Share this title:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111