ขุดตำนาน :

ฮอห์ตัน, ไบรอัน

ขุดตำนาน : ฅนนอกประวัติศาสตร์ / [book] Hidden history. ไบรอัน ฮอห์ตัน เขียน ; ประสิทธิ์ ตั้งมหาสถิตกุล แปล - พิพม์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2553 - 168 หน้า : ภาพประกอบ

9786167296128


บุคคลสำคัญ--ชีวประวัติ
อารยธรรมสมัยโบราณ--รวมเรื่อง
สิ่งมหัศจรรย์--รวมเรื่อง
โบราณสถาน--รวมเรื่อง

CT 203.T5 / ฮ199ข 2553

Share this title:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111