เทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับคนใจอ่อน /

ทานิฮาระ, มาโกโตะ

เทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับคนใจอ่อน / [book] Tanihara Makoto ; แปล : ชไมพร สุธรรมวงศ์ - พิมพ์ครั้งที่ 5 - กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2554 - 199 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9789744434289


การเจรจาต่อรอง
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
การสื่อสารระหว่างบุคคล

HD 58.6 / ท378ท 2554

Share this title:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111