เสี่ยยุคใหม่ Start up /

วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์

เสี่ยยุคใหม่ Start up / วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : สต๊อคทูมอร์โรว์, 2556 - 256 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

หนังสือที่ระลึกจัดพิมพ์เผยแพร่มอบแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หัวใจสำคัญขับเคลื่อนธุรกิจ รู้ตลาด ฉลาดธุรกิจ เรียนรู้จากคนสำเร็จ

9786167752129


ความสำเร็จทางธุรกิจ
การจัดการธุรกิจ
การตลาด
การลงทุน

HF 5386 / ว722ส 2556

Share this title:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111