Refine your search

Your search returned 85 results.

Not what you expected? Check for suggestions
Sort
Results
1 ทศวรรษแห่งการปฏิรูปการเมือง : ผลงาน ปัญหาและอุปสรรค / ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร [book]

by ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2553Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: JQ 1745 ณ259ห 2553.

กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. 2555-2558) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึก ษาของรัฐบาล / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ [book]

by กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2556Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: L 591 ก188 2556.

กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน กาพย์เห่นิราศแรมรสร้าง / ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต [book]

by ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: ว.จ PL 4206 ช221ก 2552.

การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนรวมสำหรับเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ / ฐาปณีย์ แสงสว่าง...[และคนอื่น ๆ]

by ฐาปณีย์ แสงสว่าง | ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ [ผู้วิจัยร่วม] | พิกุล เอกวรางกูร [ผู้วิจัยร่วม] | ภัทรพร แจ่มใส [ผู้วิจัยร่วม] | อัญชัญ โทนเดี่ยว [ผู้วิจัยร่วม] | ปิยพร แก้วภิรมย์ [ผู้วิจัยร่วม] | กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 41/2562Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: ว.จ LC 3993.23 ฐ319ก 2562, .., SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: LC 3993.23 ฐ319ก 2562.

การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11 : 26-27 สิงหาคม 2548 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ = The 11th National Symposium on Educational Research / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ [book]

by กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2548Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: ว.จ LB 1028 ก475 2548.

การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานการวิจัย [book]

by พิณสุดา สิริธรังศรี | ทิพย์อนงค์ เลื่อนพุควัฒน์ | อังคณา สำเภาประเสริฐ | กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 67/2551Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551Availability: Not available: Checked out (1).

การพัฒนาการเรียนรู้โดยผ่านคอมพิวเตอร์พกพา / อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ, วิทิดา จงศุภชัยสิทธิ์, นลิน ตุติยาพึงประเสริฐ [book]

by อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ | วิทิดา จงศุภชัยสิทธิ์ | นลิน ตุติยาพึงประเสริฐ | กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 58/2554Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554Other title: รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้โดยผ่านคอมพิวเตอร์พกพา.Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: LB 1028.5 อ623ก 2554.

ความหวังและความน่าจะเป็น : ฉากทัศน์พรรคการเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 / ณัชชาภัทร อมรกุล, อรรถสิทธิ์ พานแก้ว, ฐิติกร สังข์แก้ว

by ณัชชาภัทร อมรกุล | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: JQ 1749 ณ259ค 2562, ...

เจ้าพ่อเขาตก : เทพารักษ์ไทยที่กลายเป็นเทพเจ้าจีน / สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์

by สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: นนทบุรี : ต้นฉบับ, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: BL 1812.ท7 ส855จ 2561.

แนวทางการเทียบโอนวุฒิการศึกษาความรู้และประสบการณ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศนิวซีแลนด์ : รายงานการวิจัย [book]

by กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | วิชัย ฤกษ์ภูมิทัต | ศรีวรรณ ฤกษ์ภูมิทัต.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 74/2550Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: LB 1028 ส691น 2550.

บทสรุปสำหรับผู้บริหารการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยทางการศึกษา [book]

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: LB 1028 บ131 2550.

ระบบการศึกษาของราชอาณาจักรสวีเดน / สำนักงานเลขาธิการการศึกษา. [book]

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 85/2551Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: LB 1705 ส691ร 2551, SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: ว.จ LB 1705 ส691ร 2551.

รายงานการประเมินผลการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ; อันดับที่ 08/2550Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: LA 1120 ร451 2550.

รายงานการวิจัย แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ [book]

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์สกศ ; อันดับที่ 9/2557Edition: พิมพ์ครั้่งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สกศ., 2557Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: LA 1221 ร451 2557, ...

Pages

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111