กฎหมายน่ารู้

This list contains 48 titles

108 วิธี มีคดีไม่ติดคุกโดยชอบด้วยกฎหมาย เล่ม 1-3 / บุญร่วม เทียมจันทร์ [book]

by บุญร่วม เทียมจันทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ฐานบัณฑิต, 2556Availability: Items available for loan: SPU Library, Khon Kaen campus (1) Call number: K 5418 บ541ร 2556, SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: K 5418 บ541ร 2556, ... Not available: In Cataloging (1).
กฎหมาย 4.0 / ศุภวัชร์ มาลานนท์

by ศุภวัชร์ มาลานนท์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562Other title: กฎหมาย 4.0 : รวมบทความทางกฎหมายเกี่ยวกับตลาดเงิน ตลาดทุน การแข่งขันทางการค้า และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในยุคอุตสาหกรรม 4.0.Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: KPT 920 ศ724ก 2562, ...
กฎหมายกับวงจรชีวิตครอบครัว / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช

by พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 670 พ579ก 2561.
กฎหมายการท่องเที่ยวไทย / ฉันทัช วรรณถนอม

by ฉันทัช วรรณถนอม.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 2560Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 3276 ฉ269ก 2560.
กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว / โยธิน อินทรประสงค์

by โยธิน อินทรประสงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: K 3274 ย842ก 2560, ...
กฎหมายชาวบ้าน / วราภรณ์ พิริยะสถิติ

by วราภรณ์ พิริยะสถิต.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ], 2546Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 245 ว321ร 2546.
กฎหมายรอบตัว รู้ไว้ไม่เสียเปรียบ / เริงฤทธิ์ สัปปพันธ์

by เริงฤทธิ์ สัปปพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 245 ร796ก 2561, SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: K 245 ร796ก 2561.
กฎหมายว่าด้วยสิทธิของผู้ป่วยและการจัดทำบริการทางด้านสุขภาพ / นิรมัย พิศแข มั่นจิตร

by นิรมัย พิศแข มั่นจิตร.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: K 2288 น645ก 2561, ...
กฎหมายว่าไงนะ!! = What's up Law / สัญญา วิริยะอมรพันธ์

by สัญญา วิริยะอมรพันธ์ | อดิศรา เตชะกิจจาทร [บรรณาธิการ].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : เดียร์ เดียร์, 2560Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: K 245 ส557ก 2560, ...
กฎหมายสามัญประจำตัว / มงคล ภัทรทิพย์มงคล [book]

by มงคล ภัทรทิพย์มงคล.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ฟีลกูด, 2551Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 245 ม114ก 2551.
กฎหมายสามัญประจำบ้าน / กระทรวงยุติธรรม [book]

by กระทรวงยุติธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ: กระทรวงยุติธรรม, 2553Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: K 245 ก218ก 2553, SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 245 ก218ก 2553.
กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว / คณาธิป ทองรวีวงศ์

by คณาธิป ทองรวีวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2558Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 3276 ค127ก 2558, SPU Library, Khon Kaen campus (1) Call number: K 3276 ค127ก 2558.
กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว / คณาธิป ทองรวีวงศ์

by คณาธิป ทองรวีวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: K 3276 ค127ก 2563, ...
กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง

by สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561Other title: กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล.Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: KPT 914 ส832ก 2561, ...
กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ / สุเนติ คงเทพ

by สุเนติ คงเทพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : มังกู๊ด ดิจิตอลเพรส, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 564.C6 ส737ก 2561.
กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 17Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: K 1005.4 ท189ก 2561, .., SPU Library, Khon Kaen campus (2) Call number: K 1005.4 ท189ก 2561, ...
กฎหมายแรงงานกับการเลิกจ้าง = Labour law in terms of dismissal / พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น

by พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HD 7942.5 พ161ก 2562.
กฎหมายแรงงานน่ารู้ สำหรับประชาชน / สำนักงานคดีแรงงาน สำนักงานอัยการสูงสุด

by สำนักงานอัยการสูงสุด.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ: พิมพ์อักษร, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HD 7942.5 ก118.
กฎหมายและคดีอาวุธปืน / สรารักษ์ สุวรรณเสรี และอาคม ศรียาภัย

by สรารักษ์ สุวรรณเสรี | อาคม ศรียาภัย [ผู้แต่งร่วม].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2556Other title: กฎหมายและคดีอาวุธปืน (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: K 3661 ส354ก 2556, ...
การเลิกจ้างที่ถูกกฎหมายและเป็นธรรม

by วิชัย โถสุวรรณจินดา | ชนินาฎ ณ เชียงใหม่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text Publication details: กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2544Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: JQ 1744 ว539ก 2544.
ข้อควรรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ชาญชัย แสวงศักดิ์

by ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: KPT 2920 ช486ข 2562, ...
คดียาเสพติด (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560) / สุจิต ปัญญาพฤกษ์

by สุจิต ปัญญาพฤกษ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : กรุงสยาม, 2560Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: K 1700 ส752ค 2560, ...
ครบเครื่อง คดีจราจร ความผิดต่อพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ฉบับแก้ไขล่าสุด / สุพิศ ปราณีตพลกรัง

by สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 4028 ส832ค 2561.
ความผิดในคดีอาญา ตอน ความผิดต่อชีวิตความผิดต่อร่างกาย / ชนบท ศุภศรี, รัชชัย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และชญานี หวลทรง, จัดทำ

by ชนบท ศุภศรี [ผู้จัดทำ] | รัชชัย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา [ผู้จัดทำร่วม] | ชญานี หวลทรง [ผู้จัดทำร่วม].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 5165 ค181 2561.
ความยุติธรรมอยู่ไหน / วิษณุ รัตนโมรานนท์

by วิษณุ รัตนโมรานนท์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : เอช เอน การพิมพ์, 2536Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: JC 578 ว768ค 2536.
ความรุนแรงทางเพศ / รุ่งวิทย์ มาศงามเมือง และ วรวุฒิ กำพลวิชิตพัฒน์

by รุ่งวิทย์ มาศงามเมือง | วรวุฒิ กำพลวิชิตพัฒน์ [ผู้แต่งร่วม].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: K 5194 ร639ค 2563, ...
ความรู้กฎหมายทั่วไป กฎหมายในชีวิตประจำวัน / สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์

by สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: ปทุมธานี : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 559 ส232ค 2561.
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป / หยุด แสงอุทัย, สมยศ เชื้อไทย [book]

by หยุด แสงอุทัย | สมยศ เชื้อไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 19.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: K 245 ห257ค 2556, SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 245 ห257ค 2556. Not available: In Cataloging (1).
คู่มือกฎหมายประจำบ้าน ที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้ / ฝ่ายกฎหมาย สนพ.

by ฝ่ายกฎหมาย สนพ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ: กอแก้ว, 2559Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 245 ฝ211ค 2559.
คู่มือกฎหมายประจำบ้านที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้! / ฝ่ายกฎหมายสำนักพิมพ์แพรธรรม [book]

by ฝ่ายกฎหมายสำนักพิมพ์แพรธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : แพรธรรม, 2556Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 245 ฝ211ค 2556.
คู่มือกฎหมายประชาชน / อรพรรณ พนัสพัฒนา, บรรณาธิการ

by อรพรรณ พนัสพัฒนา [บรรณาธิการ].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 181 ค695 2562.
จัดการกฏหมายครอบครัวตนเอง เล่ม 1 / จินตนา โตสิตระกูล

by จินตนา โตสิตระกูล.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : วี.พริ้นท์ (1991), 2558Other title: จัดการกฏหมายครอบครัวตนเอง (1).Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 670 จ482จ 2558.
บัญชี-ภาษี ที่เจ้าของธุรกิจมือใหม่ต้องรู้ / กาญจนา เม็งจันทึก

by กาญจนา เม็งจันทึก.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย, 2557Other title: บัญชี-ภาษี ที่เจ้าของธุรกิจมือใหม่ควรรู้ | บัญชี ภาษี ที่เจ้าของธุรกิจมือใหม่ต้องรู้ .Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HF 5681.T3 ก425บ 2557, ...
ภาษีการรับมรดก (ฉบับสมบูรณ์) / กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

by กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HJ 5801.T5 ก674ภ 2561, ...
รวมช่องกฎหมายโหว่ / พัฒนะ เรือนใจดี [book]

by พัฒนะ เรือนใจดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2550Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 245 พ531ร 2550.
รวมบทความเกี่ยวกับสาระทางกฎหมาย / สหัส สิงหวิริยะ [book]

by สหัส สิงหวิริยะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2548Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: K 245 ส468ร 2548, .., SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: KPT 74 ส468ร 2548.
รวมเรื่องสั้นแทรกหลักกฎหมายชาวบ้านที่ทุกคนควรรู้ : ยอมไม่ได้ ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ [book]

by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : นิติธรรม , 2547Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: ร.ส ท189ย 2547.
รู้ เห็น แจ้ง จับ : กฎหมายข้อมูลที่ควรรู้สำหรับพลเมืองดี [book]

by ไชยยศ เหมะรัชตะ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกMaterial type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2543Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 245 ร715 2543.
รู้กฎหมายง่ายนิดเดียว เล่ม 7 / ชูชัย งามวสุลักษณ์

by ชูชัย งามวสุลักษณ์.

Series: ความรู้เพื่อชุมชน ; เล่มที่ 162Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: K 245 ช647ร 2560, ...
รู้ทัน...ไม่พลาดท่า ยายเมาท์ขอถาม? / สิทธิพร บุญคุ้ม

by สิทธิพร บุญคุ้ม.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: สุโขทัย : เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี, [ม.ป.ป.]Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 181 ส723ร.
รู้ทันเล่ห์คดีการเงิน

by ณรงค์ นิติจันทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publication details: กรุงเทพฯ: การเงินธนาคาร, 2545Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 245 ณ211ร 2545.
รู้ลึก...รู้ทัน ชนะคดีจราจร: คู่มือผู้ใช้รถ...ใช้ถนน / คณะวิชาการ The Justice Group, รวบรวม

by คณะวิชาการ The Justice Group [ผู้รวบรวม].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [2560?]Other title: รู้ลึก...รู้ทัน ชนะคดีจราจร.Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: K 4028 ร715, ...
รู้แล้วรอด สาระกฎหมายน่ารู้ประจำบ้าน / ธีระ ธนะกาญจนสุทธิ์

by ธีระ ธนะกาญจนสุทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : ซิล์คโรดพับบลิเซอร์ เอเยนซี, 2560Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 245 ธ661ร 2560.
ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / ไชยยศ เหมะรัชตะ

by ไชยยศ เหมะรัชตะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: K 1401 ช882ล 2560, SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 1401 ช882ล 2560, SPU Library, Khon Kaen campus (1) Call number: K 1401 ช882ล 2560.
สนุกกับกฎหมาย / บุญร่วม เทียมจันทร์ [book]

by บุญร่วม เทียมจันทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2549Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 245 บ541ส 2549.
สะกิดกฎหมาย / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ [book]

by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (5) Call number: K 245 ท189ส 2549, .., SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: K 245 ท189ส 2549, ...
สิทธิของบุคคลเกี่ยวกับกฎหมาย

by พรรลอง มั่นดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text Publication details: กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ, 2546Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 245 พ273ส 2546.
เดี๋ยวหมวดตอบให้...ไม่ต้องไปถึงโรงพัก / สิริรัตน์ เพียรแก้ว

by สิริรัตน์ เพียรแก้ว | ปุริษา ตาสาโรจน์ [บรรณาธิการ].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2560Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 232.T35 ส732ด 2560.

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111