รู้จักกับมาตรฐานการบัญชี

This list contains 10 titles

IFRS : ข้อกำหนดสำคัญ ตัวอย่างการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล / อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ [book] by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2552
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (6)Call number: CD T 2214, ...
Tax auditor ผู้สอบบัญชีภาษีอากรวิชาการสอบบัญชี / จุฑามาศ ทิพยาภรณ์กุล. [book] by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : Tax Business Accounting Center, [254?]
Other title:
  • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร TA. วิชาการสอบบัญชี
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (4)Call number: HF 5667 จ628ท, ... SPU Library, Chonburi campus (2)Call number: CD T 2224, ...
TFRS 16 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสัญญาเช่า และตัวอย่างประกอบความเข้าใจ / วรศักดิ์ ทุมมานนท์ by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2562
Other title:
  • ทีเอฟอาร์เอส สิบหกวิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสัญญาเช่า และตัวอย่างประกอบความเข้าใจ
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (3)Call number: HF 5616.T5 ว287ท 2562, ... Not available: SPU Library, Bangkok (Main Campus): In Cataloging (2).
การจัดทำงบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสดรวม (ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ 25) by
Material type: Text Text
Publication details: กรุงเทพฯ: สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ, 2544
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1)Call number: HF 5681.C28 ว287ก 2544. SPU Library, Chonburi campus (6)Call number: HF 5681.B2 ว287ก 2544, ... SPU Library, Khon Kaen campus (5)Call number: HF 5681.C28 ว287ก 2544, ...
การบัญชีการเงิน ฉบับตกผลึกสำหรับนักบัญชี / นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ by
Publication details: กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, 2563
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1)Call number: HF 5636 น619ก 2563. SPU Library, Chonburi campus (2)Call number: HF 5636 น619ก 2563, ...
การบัญชีสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสัญญาเช่าระยะยาว ก้าวทันตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ / วรศักดิ์ ทุมมานนท์ by
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2552
Other title:
  • การบัญชีสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (5)Call number: HF 5686.A8 ว287ก 2552, ...
การใช้มาตรฐานบัญชี NPAEs = Using TFRS for NPAEs / นิพนธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : ทีเอ็นพี เพรส, 2563
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2)Call number: HF 5616.T5 น619ก 2563, ...
คำอธิบายมาตรฐานบัญชี NPAEs = TFRS for NPAEs Practical Guide / นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ [book] by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็นเพรส, 2556
Other title:
  • คำอธิบายมาตรฐานบัญชี NPAEs : คำอธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
  • คำอธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2)Call number: HF 5655.T5 น619ค 2556, ... SPU Library, Chonburi campus (2)Call number: HF 5655.T5 น619ค 2556, ... SPU Library, Khon Kaen campus (1)Call number: HF 5655.T5 น619ค 2556.
คู่มือบัญชี NPAEs : คู่มือมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ = TFRS for NPAEs handbook / นิพนธ์ เห็นโชคชัยชนะ [book] by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, 2554
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1)Call number: HF 5616.T5 น617ค 2554. SPU Library, Chonburi campus (2)Call number: HF 5616.T5 น617ค 2554, ...
นิยามคำศัพท์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน / คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี, รวบรวม by
Publication details: กรุงเทพฯ : แอคทีฟพริ้นท์, 2563
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1)Call number: HF 5621 น644 2563. SPU Library, Chonburi campus (2)Call number: HF 5621 น644 2563, ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111