สถิติสำหรับธุรกิจ

This list contains 17 titles

การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ = Statistical analysis in business / สุภาพร ทินประภา

by สุภาพร ทินประภา.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 6Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ก.พล(1996), 2551Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: HF 1017 ส848ก 2551, ...
คณิตศาสตร์และสถิติธุรกิจ = Business mathematics and statistics / ประสพชัย พสุนนท์ [book]

by ประสพชัย พสุนนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ท้อป, 2555Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HF 1017 ป394ค 2555.
สถิติธุรกิจ

by อัมพา เกียรติก้องคีรี | พรรณี บุญสุยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text Publication details: กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2539Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: QA 276.18 อ574ส 2539, .., SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: QA 276.18 อ574ส 2539.
สถิติธุรกิจ : business statistics / สรชัย พิศาลบุตร [book]

by สรชัย พิศาลบุตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2551Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HF 1017 ส325ส 2551, ...
สถิติธุรกิจ / ดวงใจ วีสกุล ... [และคนอื่นๆ]

by ดวงใจ วีสกุล | มารศรี ผลาชีวะ [ผู้แต่งร่วม] | สุภาพ เดชะรินทร์ [ผู้แต่งร่วม] | สรชัย พิศาลบุตร [ผู้แต่งร่วม].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HF 1017 ด164ส 2538.
สถิติธุรกิจ / ดวงใจ วีสกุล ... [และคนอื่นๆ]

by ดวงใจ วีสกุล | มารศรี ผลาชีวะ [ผู้แต่งร่วม] | สุภาพ เดชะรินทร์ [ผู้แต่งร่วม] | สรชัย พิศาลบุตร [ผู้แต่งร่วม].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: HF 1017 ด164ส 2552, .., SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HF 1017 ด164ส 2552.
สถิติธุรกิจ / ดวงใจ วีสกุล [book]

by ดวงใจ วีสกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HF 1017 ด164ส 2550.
สถิติธุรกิจ = Business Statistics / ประสพชัย พสุนนท์ [book]

by ประสพชัย พสุนนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ท้อป, 2553Availability: Items available for loan: SPU Library, Khon Kaen campus (1) Call number: HF 1017 ป394ส 2553, SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HF 1017 ป394ส 2553, SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HF 1017 ป394ส 2553.
สถิติธุรกิจ = Business statistics / สรชัย พิศาลบุตร [book]

by สรชัย พิศาลบุตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2556Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HF 1017 ส325ส 2556.
สถิติธุรกิจ = business statistics / สรชัย พิศาลบุตร

by สรชัย พิศาลบุตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2552Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (4) Call number: HF 1017 ส325ส 2552, ...
สถิติธุรกิจเบื้องต้น = Introduction to Business Statistics / วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์

by วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HF 1017 ว385ส 2564, SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HF 1017 ว385ส 2564.
สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ หน่วยที่ 1-15 : เอกสารการสอนชุดวิชา 32206 = Business statistics and quantitative analysis / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Edition: พิมพ์ึครั้งที่ 13, 14.Material type: Text Text; Format: print Publication details: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ.Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HF 1017 ม246ก 2556, ...
สถิติหลักทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ = Essential statistics in economics and business / ลดาวัลย์ รามางกูร

by ลดาวัลย์ รามางกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (5) Call number: HF 1017 ล118ส 2552, .., SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HF 1017 ล118ส 2552, ...
สถิติเบื้องต้นเพื่อธุรกิจ = Statistics for business / วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์ [book]

by วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: HF 1017 ว385ส 2552, .., SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HF 1017 ว385ส 2552.
สถิติเพื่อการจัดการ / วรุณ ตันตระบัณฑิตย์ [Electronic resource]

by วรุณ ตันตระบัณฑิตย์.

Online access: View Full-text Cu-eBook App Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HA 29.5T5 ว335ส 2564.
สถิติเพื่อธุรกิจ / ปรีชา อัศวเดชานุกร

by ปรีชา อัศวเดชานุกร | เสาวรส ใหญ่สว่าง [ผู้แต่งร่วม].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HF 1017 ป467ส 2552.
สถิติเพื่อธุรกิจ / ปรีชา อัศวเดชานุกร

by ปรีชา อัศวเดชานุกร | เสาวรส ใหญ่สว่าง [ผู้แต่งร่วม].

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (5) Call number: HF 1017 ป467ส 2550, .., SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HF 1017 ป467ส 2550.

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111