กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

This list contains 22 titles

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 1 = Intellectual property law 1 /

by ปภาศรี บัวสวรรค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 1401 ป164ก 2553.
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ฉบับสมบูรณ์

by พิชัย นิลทองคำ.

Edition: แก้ไขเพิ่มเติมMaterial type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : อฑตยา, 2551Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 1401 พ642ก 2551.
กฎหมายศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พร้อมข้อสังเกตเรียงมาตราและเรียงข้อ / Law on Intellectual Property and International Trade Courts / วัส ติงสมิตร

by วัส ติงสมิตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ: 2541Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: KP 1155 ว525ก 2541, SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: K 1401 ว455ก 2541, ...
การจัดตั้งสถานประกอบการและกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา / ทวี บัวทอง [book]

by ทวี บัวทอง | ทวิทย์ บัวทอง [ผู้แต่งร่วม].

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : จิตรวัฒน์, 2550Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 3840 ท184ก 2550.
การดำเนินคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

by สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Material type: Text Text Publication details: กรุงเทพฯ: อินเตอร์บุคส์, 2544Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (3) Call number: K 1551 ส832ก 2544, .., SPU Library, Khon Kaen campus (1) Call number: K 1551 ส832ก 2544, SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 1551 ส832ก 2544.
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / ปวริศร เลิศธรรมเทวี

by ปวริศร เลิศธรรมเทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561Other title: กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา.Availability: Items available for loan: SPU Library, Khon Kaen campus (2) Call number: K 1401 ป493ค 2561, ... Not available: Checked out (1).
ตัวบทกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา / สมบูรณ์ ชัยรัตน์ [book]

by สมบูรณ์ ชัยรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text Publication details: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [ม.ป.ป]Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (10) Call number: K 1401 ส257ต, ...
ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิภูมิปัญญาท้องถิ่น : ศึกษากรณีการคุ้มครองโดยอาศัยพระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง = The legal problems on the traditional knowledge protection : A case study on Protecting by Geographical Indication B.E. 2546 and other concerned intellectual property law / จิรเดช คัชมาตย์

by จิรเดช คัชมาตย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: ชลบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, 2553Online access: Click for on-line (abstract or full text) Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: ว.พ K 1401 จ493ป 2553.
รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (ฉบับใช้สอบ) [book]

by คณะวิชาการ The Justice Group.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2557Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 1401 ค125ร, SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: K 1401 ร155, SPU Library, Khon Kaen campus (1) Call number: K 1401 ร155.
รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ฉบับอ้างอิงฎีกา / วัลภ์ วิเศษสุวรรณ์ [book]

by วัลภ์ วิเศษสุวรรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication details: ชลบุรี : สัตตะบรรณ, 2557Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: K 1411 ว441ร 2557, SPU Library, Chonburi campus (4) Call number: K 1411 ว441ร 2557, ...
รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ / คณะวิชาการ The Justice Group, รวบรวม

by คณะวิชาการ The Justice Group [ผู้รวบรวม].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ ; พิมพ์อักษร, 2563Other title: รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.25ุ63) ชื่อเรื่องปกหน้า.Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: KPT 1160 ร155 2563.
รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (เล่มกลาง) / สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, รวบรวม

by สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ [ผู้รวบรวม].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : เจริญรัฐการพิมพ์, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: KPT 1160 ร155 2562, ...
รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (เล่มเล็ก) / สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

by สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : เจริญรัฐการพิมพ์, 2560Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: KPT 1160 ส239ร 2560.
รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ / บุญร่วม เทียมจันทร์

by บุญร่วม เทียมจันทร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : The Law Group, [ม.ป.ป.]Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: KPT 1160 บ541ร, SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: KPT 1160 บ541ร.
รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์ / บุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม

by บุญร่วม เทียมจันทร์ | ศรัญญา วิชชาธรรม.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : The Law Group, [2562?]Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: KPT 1160 บ541ร , SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: KPT 1160 บ541ร .
ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : พื้นฐานความรู้ทั่วไป / ไชยยศ เหมะรัชตะ [book]

by ไชยยศ เหมะรัชตะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2550Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: K 1401 ช882ล 2550, SPU Library, Khon Kaen campus (1) Call number: K 1401 ช882ล 2550, SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 1401 ช882ล 2550.
ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / ไชยยศ เหมะรัชตะ

by ไชยยศ เหมะรัชตะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: K 1401 ช882ล 2560, SPU Library, Khon Kaen campus (1) Call number: K 1401 ช882ล 2560. Not available: Checked out (1).
สรุปย่อหลักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (พ.ศ. 2555) / จิตฤดี วีระเวสส์ [book]

by จิตฤดี วีระเวสส์.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : อภิโชติ, 2555Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: KPT 1155 จ464ส 2555, ...
อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ ภาค 1 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ = The Big story / คณะวิชาการ The Justice Group

by คณะวิชาการ The Justice Group.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [มปป.]Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: K 5499 ค120อ, ...
อ่านเอาเรื่อง กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ฉบับเตรียมสอบ [book]

by คณะวิชาการ The Justice Group.

Edition: [แก้ไขเพิ่มเติม]Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2554Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: KPT 1155 อ623 2554, ...
เจาะหลัก-ฎีกา : กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / The Justice Group [book]

by The Justice Group.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2551Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: K 3943 จ289จ 2551, ...
เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา = Intellectual property law สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช [book]

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text; Format: print Publication details: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: K 1401 ส747อ 2548 ล.1, ...

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111