รายชื่อดิจิทัลไฟล์วิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรม ปี 2562-2564

This list contains 126 titles

กล้องและการถ่ายภาพ หอจัดแสดงการบันทึกความทรงจำกับภาพถ่าย = Camera and photography photography community gallery and exhibition / นนท์ นามมงคล

by นนท์ นามมงคล | กฤษฎา อานโพธิ์ทอง [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC น154ก 2564.
การก่อรูปของสถาปัตยกรรมตามพฤติกรรมมนุษย์ โครงการคอนโดมิเนียม สำหรับกลุ่มผู้ใช้ชีวิตคนเดียว = Formation of Architecture according to human behavior condominium project for single-person Architecture / ชลธิชา สิงห์ตุ้ย

by ชลธิชา สิงห์ตุ้ย | จรรยา ผลประเสริฐ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ช224ก 2564.
การก่อรูปสถาปัตยกรรมจากนามธรรม โครงการช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายอย่างเซน = Architectural formation from abstract moments of Zen relieve / ชวิศา พุ่มจันทร์

by ชวิศา พุ่มจันทร์ | วิศรุต ดานาพงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ช296ก 2563.
การตีความพื้นที่ปฏิบัติธรรมสู่ สถาปัตยกรรมเจริญสติ พื้นที่ภาวนา สติปัฏฐาน คนเมือง = Interpretation of dharma practice place toward meditation architecture prayer place, Satipannhana, city residents / พิทักษ์ แก้วเพ็ชร

by พิทักษ์ แก้วเพ็ชร | ปิยะ ไล้หลีกพาล [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC พ673ก 2564.
การตีความสถาปัตยกรรมไทลื้อแบบร่วมสมัย : ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไทลื้อ = A contemporary interpretation of Tai Lue Architecture : Tai Lue Cultural Learning Center / ปราญชลี เมืองมูล

by ปราญชลี เมืองมูล | ปิยะ ไล้หลีกพาล [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Other title: การตีความสถาปัตยกรรมไทลื้อแบบร่วมสมัย ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไทลื้อจังหวัดน่าน.Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ญ444ก 2564.
การถักทอและสถาปัตยกรรม = Weaving and arcitecture / แพรพลอย โคตมูล

by แพรพลอย โคตมูล | ทนงศักดิ์ รัตนสุคนธ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Other title: การถักทอและงานสถาปัตยกรรม ศูนย์วัฒนธรรมภูไทย ผ้าไหมแพรวา = Weaving and arcitecture Phuthai Praewa Silk Cultural Center.Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC พ961ก 2563.
การทดลองความขัดแย้งในงานสถาปัตยกรรม พื้นที่ขัดแย้งทางองค์ประกอบและวัฒนธรรม = Contradictory experiment in architecture contradiction space : element and culture / มะหะหมัดเอาฟา โอมณี

by มะหะหมัดเอาฟา โอมณี | ทนงศักดิ์ รัตนสุคนธ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ม289ก 2563.
การทดลองพื้นที่เกษตรภายใต้ข้อจำกัดของเมือง โครงการชุมชนเกษตรแนวตั้ง = Urban farming under city limitation vertical farming community / รังสิมันตุ์ สารตัน

by รังสิมันตุ์ สารตัน | กฤษฎา อานโพธิ์ทอง [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ร317ก 2563.
การรับรู้ความรุนแรงผ่านงานสถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑ์ความรุนแรง = The perception of violence through architecture violence museum / สุภัตตรา รอดมี

by สุภัตตรา รอดมี | ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ส834ก 2563.
การศึกษาการออกแบบการพัฒนาสำหรับชุมชนกะเหรี่ยง จังหวัดราชบุรี : ชุมชนกะเหรี่ยงพัฒนา 2019 = The design study for the Karen Community Development, Ratchaburi : the 2019 Karen Development Community / กมลชนก พันธุ์เจริญ

by กมลชนก พันธุ์เจริญ | เกียรติกูล ตียานุกูลมงคล [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ก136ก 2562.
การศึกษาการออกแบบจากการเลี้ยงหอยสุราษฎร์ธานี : สถาบันวิจัยและเพาะเลี้ยงหอย อ่าวบ้านดอน สุราษฎร์ธานี = Study for mussel culture in Suratthani : institute of research and culture mussel species, Bandon Bay, Suratthani / ธนิก เศรษฐ์ศิริ

by ธนิก เศรษฐ์ศิริ | เกียรติกูล ตียานุกูลมงคล [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ธ259ก 2562.
การศึกษาการออกแบบจากวัฒนธรรมในจังหวัดอุบลราชธานี : เบิ่งแยงมูลเมืองอุบล = Study design of cultural in Ubon Ratchathani : Beng Yang Mun Mang Maung Ubon / สุรพันธ์ พิมรัมย์

by สุรพันธ์ พิมรัมย์ | เกียรติกูล ตียานุกูลมงคล [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ส852ก 2562.
การศึกษาการออกแบบเหมืองแร่ในอำเภอตะกั่วป่า : แลเหมืองเมืองตะโกลา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา = Design study of mine in Takaupa : the exploring of Muang Takola, Takaupa, Phangnga / ณัฐรียา ปรางจันทร์

by ณัฐรียา ปรางจันทร์ | เกียรติกูล ตียานุกูลมงคล [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ณ351ก 2562.
การศึกษานวัตกรรมไม้ : บ้านไม้เพื่อผู้ลี้ภัย = The study of wood innovation : wood house for refugees / อภิสิทธิ์ มาสะโถ

by อภิสิทธิ์ มาสะโถ | นโรตม์ กิตติวณิชานนท์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC อ269ก 2562.
การศึกษารูปทรงทางสถาปัตยกรรมจากวัสดุโครงสร้างไม้ไผ่ : กรณีศึกษา การออกแบบปรับปรุงค่ายลูกเสือสาลิกา = Architectural configuration of bamboo structure : case study Sarika Scout Camp renovation / ปนัดดา แก้วบัวระภา

by ปนัดดา แก้วบัวระภา | ธนสาร สุธาบัณฑิตพงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ป161ก 2562.
การศึกษาอาคารศิลปะในเชิงวัฒนธรรม : ไทลื้อ รีสอร์ต = Study of Cultural Art Building : Thai Lue Resort / อรยา แก้วสุข

by อรยา แก้วสุข | จรรยา ผลประเสริฐ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC อ337ก 2562.
การศึกษาแนวทางการเปลี่ยนรูปสถาปัตยกรรมขิโน-โปรตุกีส จังหวัดภูเก็ต : โรงแรมชิโน-โปรตุกีส ภูเก็ต = Sino-Portuguese Architectual transformation in Phuket : Sino-Portuguese Phuket Hotel / พรสินี ช้อนกลาง

by พรสินี ช้อนกลาง | ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC พ284ก 2562.
การอยู่อาศัยร่วมกันของสุนัขและเจ้าของ : คอนโดมิเนียมเพื่อการอยู่ร่วมกันของสุนัขและเจ้าของอย่างเป็นสุข = Cohabitation of dogs and owners happy dog together Condo / ปาลิตา ทองมาก

by ปาลิตา ทองมาก | กฤษฎา อานโพธิ์ทอง [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ป562ก 2564.
การอยู่แบบครอบครัวขยาย การอยู่อาศัยของครอบครัวขยายกับวิถีชีวิตสังคมเมือง = Extended family living extended family living and urban lifestyle / รัฐวิฬห์ รักวงษ์

by รัฐวิฬห์ รักวงษ์ | กนกวรรณ อุสันโน [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ร357ก 2563.
การออกแบบจากวัฒนธรรมอิสลาม : ศูนย์การค้าชุมชนอิสลาม = Design from Islamic culture : Islamic community bazaar / จิรายุ แสงอาทิตย์

by จิรายุ แสงอาทิตย์ | ปิยะ ไล้หลีกพาล [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC จ537ก 2562.
การออกแบบต้นแบบกลุ่มอาคารพาณิชย์เพื่อการพักอาศัยและพาณิชยกรรม : กรณีศึกษา เชียงกง บางนา = Prototype design for residential and commercial building : case study Sieng Kong Bangna / ศตวรรษ ภูเดช

by ศตวรรษ ภูเดช | นโรตม์ กิตติวณิชานนท์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ศ119ก 2562.
การออกแบบปรับปรุงพื้นที่พักอาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย กรณีศึกษาการ เคหะฯรามอินทรา = Design for low-income housing : case study Ram Intra housing / นัฐวรรธน์ เพชรศาสตร์

by นัฐวรรธน์ เพชรศาสตร์ | กฤษฏา อานโพธิ์ทอง [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Other title: การศึกษาการออกแบบปรับปรุงพื้นที่พักอาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย : กรณีศึกษาการเคหะฯรามอินทรา.Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC น392ก 2562.
การออกแบบสถาปัตยกรรมแนวปรัชญาญี่ปุ่น วะบิ ซะบิ : รีสอร์ท = Japanese architectural design philosophy of Wabi Sabi : Resort / ทิพวรรณ ปิ่นทอง

by ทิพวรรณ ปิ่นทอง | ทนงศักดิ์ รัตนสุคนธ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ท478ก 2562.
การออกแบบเพื่อคนตาบอด : โรงเรียนคนตาบอด = Design for the blind : School for the Blind / ศิวา ชุมฝาง

by ศิวา ชุมฝาง | ปิยะ ไล้หลีกพาล [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ศ551ก 2562.
การออกแบบโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคไตครบวงจร : โรงพยาบาลโรคไตครบวงจร = Design of comprehensive Nephrology Hospital : Comprehensive Nephrology Hospital / นิภาภรณ์ บุญประเสริฐ

by นิภาภรณ์ บุญประเสริฐ | จรรยา ผลประเสริฐ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC น626ก 2564.
 <<  <  1  2  3  ...  6    >>

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111