รายชื่อดิจิทัลไฟล์วิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรม ปี 2562-2564

This list contains 126 titles

กล้องและการถ่ายภาพ หอจัดแสดงการบันทึกความทรงจำกับภาพถ่าย = Camera and photography photography community gallery and exhibition / นนท์ นามมงคล

by นนท์ นามมงคล | กฤษฎา อานโพธิ์ทอง [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC น154ก 2564.
การก่อรูปของสถาปัตยกรรมตามพฤติกรรมมนุษย์ โครงการคอนโดมิเนียม สำหรับกลุ่มผู้ใช้ชีวิตคนเดียว = Formation of Architecture according to human behavior condominium project for single-person Architecture / ชลธิชา สิงห์ตุ้ย

by ชลธิชา สิงห์ตุ้ย | จรรยา ผลประเสริฐ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ช224ก 2564.
การก่อรูปสถาปัตยกรรมจากนามธรรม โครงการช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายอย่างเซน = Architectural formation from abstract moments of Zen relieve / ชวิศา พุ่มจันทร์

by ชวิศา พุ่มจันทร์ | วิศรุต ดานาพงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ช296ก 2563.
การตีความพื้นที่ปฏิบัติธรรมสู่ สถาปัตยกรรมเจริญสติ พื้นที่ภาวนา สติปัฏฐาน คนเมือง = Interpretation of dharma practice place toward meditation architecture prayer place, Satipannhana, city residents / พิทักษ์ แก้วเพ็ชร

by พิทักษ์ แก้วเพ็ชร | ปิยะ ไล้หลีกพาล [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC พ673ก 2564.
การตีความสถาปัตยกรรมไทลื้อแบบร่วมสมัย : ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไทลื้อ = A contemporary interpretation of Tai Lue Architecture : Tai Lue Cultural Learning Center / ปราญชลี เมืองมูล

by ปราญชลี เมืองมูล | ปิยะ ไล้หลีกพาล [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Other title: การตีความสถาปัตยกรรมไทลื้อแบบร่วมสมัย ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไทลื้อจังหวัดน่าน.Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ญ444ก 2564.
การถักทอและสถาปัตยกรรม = Weaving and arcitecture / แพรพลอย โคตมูล

by แพรพลอย โคตมูล | ทนงศักดิ์ รัตนสุคนธ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Other title: การถักทอและงานสถาปัตยกรรม ศูนย์วัฒนธรรมภูไทย ผ้าไหมแพรวา = Weaving and arcitecture Phuthai Praewa Silk Cultural Center.Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC พ961ก 2563.
การทดลองความขัดแย้งในงานสถาปัตยกรรม พื้นที่ขัดแย้งทางองค์ประกอบและวัฒนธรรม = Contradictory experiment in architecture contradiction space : element and culture / มะหะหมัดเอาฟา โอมณี

by มะหะหมัดเอาฟา โอมณี | ทนงศักดิ์ รัตนสุคนธ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ม289ก 2563.
การทดลองพื้นที่เกษตรภายใต้ข้อจำกัดของเมือง โครงการชุมชนเกษตรแนวตั้ง = Urban farming under city limitation vertical farming community / รังสิมันตุ์ สารตัน

by รังสิมันตุ์ สารตัน | กฤษฎา อานโพธิ์ทอง [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ร317ก 2563.
การรับรู้ความรุนแรงผ่านงานสถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑ์ความรุนแรง = The perception of violence through architecture violence museum / สุภัตตรา รอดมี

by สุภัตตรา รอดมี | ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ส834ก 2563.
การศึกษาการออกแบบการพัฒนาสำหรับชุมชนกะเหรี่ยง จังหวัดราชบุรี : ชุมชนกะเหรี่ยงพัฒนา 2019 = The design study for the Karen Community Development, Ratchaburi : the 2019 Karen Development Community / กมลชนก พันธุ์เจริญ

by กมลชนก พันธุ์เจริญ | เกียรติกูล ตียานุกูลมงคล [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ก136ก 2562.
การศึกษาการออกแบบจากการเลี้ยงหอยสุราษฎร์ธานี : สถาบันวิจัยและเพาะเลี้ยงหอย อ่าวบ้านดอน สุราษฎร์ธานี = Study for mussel culture in Suratthani : institute of research and culture mussel species, Bandon Bay, Suratthani / ธนิก เศรษฐ์ศิริ

by ธนิก เศรษฐ์ศิริ | เกียรติกูล ตียานุกูลมงคล [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ธ259ก 2562.
การศึกษาการออกแบบจากวัฒนธรรมในจังหวัดอุบลราชธานี : เบิ่งแยงมูลเมืองอุบล = Study design of cultural in Ubon Ratchathani : Beng Yang Mun Mang Maung Ubon / สุรพันธ์ พิมรัมย์

by สุรพันธ์ พิมรัมย์ | เกียรติกูล ตียานุกูลมงคล [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ส852ก 2562.
การศึกษาการออกแบบเหมืองแร่ในอำเภอตะกั่วป่า : แลเหมืองเมืองตะโกลา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา = Design study of mine in Takaupa : the exploring of Muang Takola, Takaupa, Phangnga / ณัฐรียา ปรางจันทร์

by ณัฐรียา ปรางจันทร์ | เกียรติกูล ตียานุกูลมงคล [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ณ351ก 2562.
การศึกษานวัตกรรมไม้ : บ้านไม้เพื่อผู้ลี้ภัย = The study of wood innovation : wood house for refugees / อภิสิทธิ์ มาสะโถ

by อภิสิทธิ์ มาสะโถ | นโรตม์ กิตติวณิชานนท์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC อ269ก 2562.
การศึกษารูปทรงทางสถาปัตยกรรมจากวัสดุโครงสร้างไม้ไผ่ : กรณีศึกษา การออกแบบปรับปรุงค่ายลูกเสือสาลิกา = Architectural configuration of bamboo structure : case study Sarika Scout Camp renovation / ปนัดดา แก้วบัวระภา

by ปนัดดา แก้วบัวระภา | ธนสาร สุธาบัณฑิตพงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ป161ก 2562.
การศึกษาอาคารศิลปะในเชิงวัฒนธรรม : ไทลื้อ รีสอร์ต = Study of Cultural Art Building : Thai Lue Resort / อรยา แก้วสุข

by อรยา แก้วสุข | จรรยา ผลประเสริฐ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC อ337ก 2562.
การศึกษาแนวทางการเปลี่ยนรูปสถาปัตยกรรมขิโน-โปรตุกีส จังหวัดภูเก็ต : โรงแรมชิโน-โปรตุกีส ภูเก็ต = Sino-Portuguese Architectual transformation in Phuket : Sino-Portuguese Phuket Hotel / พรสินี ช้อนกลาง

by พรสินี ช้อนกลาง | ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC พ284ก 2562.
การอยู่อาศัยร่วมกันของสุนัขและเจ้าของ : คอนโดมิเนียมเพื่อการอยู่ร่วมกันของสุนัขและเจ้าของอย่างเป็นสุข = Cohabitation of dogs and owners happy dog together Condo / ปาลิตา ทองมาก

by ปาลิตา ทองมาก | กฤษฎา อานโพธิ์ทอง [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ป562ก 2564.
การอยู่แบบครอบครัวขยาย การอยู่อาศัยของครอบครัวขยายกับวิถีชีวิตสังคมเมือง = Extended family living extended family living and urban lifestyle / รัฐวิฬห์ รักวงษ์

by รัฐวิฬห์ รักวงษ์ | กนกวรรณ อุสันโน [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ร357ก 2563.
การออกแบบจากวัฒนธรรมอิสลาม : ศูนย์การค้าชุมชนอิสลาม = Design from Islamic culture : Islamic community bazaar / จิรายุ แสงอาทิตย์

by จิรายุ แสงอาทิตย์ | ปิยะ ไล้หลีกพาล [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC จ537ก 2562.
การออกแบบต้นแบบกลุ่มอาคารพาณิชย์เพื่อการพักอาศัยและพาณิชยกรรม : กรณีศึกษา เชียงกง บางนา = Prototype design for residential and commercial building : case study Sieng Kong Bangna / ศตวรรษ ภูเดช

by ศตวรรษ ภูเดช | นโรตม์ กิตติวณิชานนท์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ศ119ก 2562.
การออกแบบปรับปรุงพื้นที่พักอาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย กรณีศึกษาการ เคหะฯรามอินทรา = Design for low-income housing : case study Ram Intra housing / นัฐวรรธน์ เพชรศาสตร์

by นัฐวรรธน์ เพชรศาสตร์ | กฤษฏา อานโพธิ์ทอง [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Other title: การศึกษาการออกแบบปรับปรุงพื้นที่พักอาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย : กรณีศึกษาการเคหะฯรามอินทรา.Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC น392ก 2562.
การออกแบบสถาปัตยกรรมแนวปรัชญาญี่ปุ่น วะบิ ซะบิ : รีสอร์ท = Japanese architectural design philosophy of Wabi Sabi : Resort / ทิพวรรณ ปิ่นทอง

by ทิพวรรณ ปิ่นทอง | ทนงศักดิ์ รัตนสุคนธ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ท478ก 2562.
การออกแบบเพื่อคนตาบอด : โรงเรียนคนตาบอด = Design for the blind : School for the Blind / ศิวา ชุมฝาง

by ศิวา ชุมฝาง | ปิยะ ไล้หลีกพาล [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ศ551ก 2562.
การออกแบบโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคไตครบวงจร : โรงพยาบาลโรคไตครบวงจร = Design of comprehensive Nephrology Hospital : Comprehensive Nephrology Hospital / นิภาภรณ์ บุญประเสริฐ

by นิภาภรณ์ บุญประเสริฐ | จรรยา ผลประเสริฐ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC น626ก 2564.
การเคลื่อนไหวของบาสเกตบอลสู่สถาปัตยกรรม : ศูนย์ฝึกทักษะและแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล = Basketball movement to architecture : basketball arena and training center / กวิกาญ อบอุ่น

by กวิกาญ อบอุ่น | กรรณิกา สงวนสินธุกุล [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ก322ก 2562.
การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบและปริมาตรของตัวแปรทางธรรมชาติต่อพื้นที่ว่างทางสถาปัตยกรรม : โครงการอุทยานการเรียนรู้ศูนย์วิจัยข้าวและชาวนา = Decomposition and transformation in Architecture : TK Park Rice Research and Farmer Learning center project / รุ่งเรือง น้อมภักดีกุล

by รุ่งเรือง น้อมภักดีกุล | ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ร635ก 2562.
ขยะพลาสติก : ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการแปรสภาพขยะพลาสติก = The plastic waste learning center for plastic waste processing innovation / เมย์ฑิณี ทองคำ

by เมย์ฑิณี ทองคำ | ธนสาร สุธาบัณฑิตพงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ม756ข 2563.
คน : รถ : สถาปัตยกรรม การออกแบบเชิงทดลองพื้นที่ทางสถาปัตยกรรมเพื่อการใช้งานผ่านรถยนต์ = Man : car : architecture architectural experimental space design for cars / ธีรวัฒน์ อะทะเทพ

by ธีรวัฒน์ อะทะเทพ | กฤษฎา อานโพธิ์ทอง [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ธ147ค 2563.
คนไร้บ้าน : ศูนย์พักพิงคนไร้บ้าน = Homeless homeless shelter / มัญชุพร เมืองกาญจน์

by มัญชุพร เมืองกาญจน์ | มนต์ทวี จิระวัฒน์ทวี [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Other title: คนไร้บ้าน โครงการศูนย์พักพิงคนไร้บ้าน .Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ม322ค 2564.
ความทรงจำในอดีตที่หายไป ศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุ = The nostalgia senior Recreation Center / เสทา ตาด

by เสทา ตาด | กนกวรรณ อุสันโน [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ส899ค 2563.
ความปลอดภัยในระดับอาคาร โรงเรียนอนุบาลเพื่อความปลอดภัย = Safety design "safety kindergarten" / พงษ์สิทธิ์ จำเริญ

by พงษ์สิทธิ์ จำเริญ | ทนงศักดิ์ รัตนสุคนธ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC พ164ค 2564.
ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ : สถาปัตยกรรมกับเส้นทางผ่าน โฮสเทลศิลปะส่องสว่างบนถนนข้าวสาร = The relationship between areas : architecture with pathway lighting art hostel of Khao San Road / ปุณยลักษณ์ ปิยะสุจริตพร

by ปุณยลักษณ์ ปิยะสุจริตพร | จรรยา ผลประเสริฐ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ป661ค 2563.
ความเชื่อและพิธีกรรมประเพณีบุญบั้งไฟสู่การสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมใหม่ รีสอร์ทและสปา เพื่อการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ จังหวัดยโสธร = From beliefs and rituals of bun Bang Fai to Contemporary Architecture Creationwellness Resort and Spa,Yasothon / พัชรินทร์ เครือศรี

by พัชรินทร์ เครือศรี | ปิยะ ไล้หลีกพาล [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC พ523ค 2564.
ความเหลื่อมล้ำทางสังคม : ศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุด = Social inequality : Library Learning Center / ฐิติพงศ์ วงศ์หน่อแก้ว

by ฐิติพงศ์ วงค์หน่อแก้ว | จรรยา ผลประเสริฐ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ฐ338ค 2562.
ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้กับงานสถาปัตยกรรม โครงการอนุสรณ์สถานสิ้นแสง ไม่สิ้นเสียง = Unrest in the three Southern border provinces with architecture end of light / never sound ending sound memorial นัสรุดดีน โดยี

by นัสรุดดีน โดยี | กังวานสิริ เตชะวณิช [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC น439ค 2563.
จังหวะในสถาปัตยกรรม : สถาบันดนตรีเพื่อผู้พิการทางสายตา = Rhythm in architecture : academy of music for the blind / ปริยาภัทร เอติยัติ

by ปริยาภัทร เอติยัติ | ธราดล เสาร์ชัย [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ป461จ 2562.
จุดเปลี่ยนถ่ายคมนาคมขนส่ง โครงการจุดเปลี่ยนถ่ายคมนาคมขนส่ง อโศก = Transportation Hub transportation Hub Asok / นุสรา ภาคนาม

by นุสรา ภาคนาม | จรรยา ผลประเสริฐ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC น745จ 2564.
ดาราศาสตร์และโครงการอวกาศ สู่ พื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์แรงบันดาลใจ : พิพิธภัณธ์ดาราศาสตร์ และค่ายจำลองการเรียนรู้ดาวอังคาร = From Astronomy and space program to inspirational learning space : Astronomy Museum and Mars Simulation Learning Camp / กฤตนัย ปัญญาหลวง

by กฤตนัย ปัญญาหลวง | ปิยะ ไล้หลีกพาล [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ก274ด 2564.
ตลาดดนตรีทางเลือกของคนรุ่นใหม่ในย่านเจริญกรุง หอจัดแสดง ณ ย่านเจริญกรุง = Music community at Charoen Krung district event hall at Charoen Krung district / ธัญญ์ธนภักดิ์ เลขภัสร์

by ธัญญ์ธนภักดิ์ เลขภัสร์ | ธนสาร สุธาบัณฑิตพงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ธ451ต 2563.
ตึกแถวสยามสแควร์ : อาคารศูนย์บันเทิงสยามสแควร์ = Siam Square commercial building : Siam Square Entertainment Center / อภิสิทธิ์ เอื้อมงคลานนท์

by อภิสิทธิ์ เอื้อมงคลานนท์ | กรรณิกา สงวนสินธุกุล [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC อ269ต 2562.
ที่ว่างในที่ว่าง โครงการฟังก์ชั่นแตกต่างกันอยู่ร่วมกัน = Space within a space function different coexist / กิตติพัฒน์ นิลกรณ์

by กิตติพัฒน์ นิลกรณ์ | วิศรุต ดานาพงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ก674ท 2564.
ที่ว่างในเมือง : ศูนย์ศึกษาวิถีชีวิตริมน้ำและการพัฒนาตลาดน้ำโบราณบางพลี = Urban space : waterfront folkways study center and Bangplee ancient floating market development / ยุทธนา ศิริเวช

by ยุทธนา ศิริเวช | ธราดล เสาร์ชัย [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ย355ท 2562.
ธรรมชาติบำบัดกับผู้สูงอายุ : ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี = Naturopathy for seniors elderly health care center / ราเชนทร์ จะบัง

by ราเชนทร์ จะบัง | มนต์ทวี จิระวัฒน์ทวี [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Other title: ธรรมชาติบำบัดกับผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี.Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ร436ธ 2564.
บรรพชีวิน ซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ : แหล่งเรียนรู้บรรพชีวิน = Paleontology Dinosaur fossils : paleontology learning center / ปริญญา ชื่นตา

by ปริญญา ชื่นตา | วิศรุต ดานาพงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ป458บ 2564.
ประวัติศาสตร์ย่านถนนเจริญกรุง ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ย่านถนนเจริญกรุง = History of Charoen Krung district Charoen Krung District Historical Study Center / ประภาสิริ พุ่มทิม

by ประภาสิริ พุ่มทิม | ธราดล เสาร์ชัย [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ป347ป 2564.
ปรากฏกลางตลาด : โครงการพัฒนาปรับปรุงชุมชนตลาดสดมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร = The phenomenon market : development for mix-use of Mahachai Fresh Market / ชนิสร นันทรัตนพงศ์

by ชนิสร นันทรัตนพงศ์ | นโรตม์ กิตติวณิชานนท์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ช154ป 2562.
ปรากฏการณ์ศาสตร์ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม ยุคโพสต์โมเดิร์นและความเป็นพื้นถิ่นในกรุงเทพฯ : พิพิธภัณฑ์สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) = Phenomenology in postmodern Architectural localization in Bangkok : Museum of Bangkok Railway Station (Hua Lamphong) กานต์ ศิริเวชช์

by กานต์ ศิริเวชช์ | ปิยะ ไล้หลีกพาล [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ก432ป 2562.
พฤติกรรมมนุษย์กับการใช้งานห้องสมุด ห้องสมุดแนวความคิดใหม่ = Human behavior and library usage new concept library / จินตภัทร์ วงค์ใส

by จินตภัทร์ วงค์ใส | จรรยา ผลประเสริฐ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC จ483พ 2563.
พัฒนาอาคารสีเขียว : โครงการสถานสงเคราะห์เด็กชายปากเกร็ด = Green building development : Pakkredhome project / ปราชญ์ พันธ์เลิศ

by ปราชญ์ พันธ์เลิศ | ทนงศักดิ์ รัตนสุคนธ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ป444พ 2562.
พื้นที่การทำงานร่วมกันของคนรุ่นใหม่ สรรค์ศิลป์สถาน = New generation co-working space art co-working place / พศวัต ต่อแสงทิพย์

by พศวัต ต่อแสงทิพย์ | เกียรติกูล ตียานุกูลมงคล [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC พ479พ 2563.
พื้นที่จัดแสดง ความคิด ความสามารถด้านศิลปะ หอศิลป์ร่วมสมัยฉะเชิงเทรา = Space to ideas and artistic talents showcase Chachoengsao Contemporary Art Museum / วาสุเทพ โอษฐ์วิไล

by วาสุเทพ โอษฐ์วิไล | ทนงศักดิ์ รัตนสุคนธ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ว494พ 2564.
พื้นที่มีชีวิตสร้างสรรค์ โครงการทดลองออกแบบสถาปัตยกรรมจากโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม = Creative alive space experimental architecture design project from social media platform / ไอลดา พงษ์แพทย์

by ไอลดา พงษ์แพทย์ | กฤษฎา อานโพธิ์ทอง [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC อ998พ 2563.
พื้นที่ศึกษาดูนกและอนุบาลนกเบื้องต้น โครงการแหล่งเรียนรู้ปักษานิเวศและศูนย์อนุบาลนกเบื้องต้น = Bird watching area and bird nursery bird ecology learning resources and bird nursery / ธนวันต์ ปิตุปกรณ์นุกูล

by ธนวันต์ ปิตุปกรณ์นุกูล | มนต์ทวี จิระวัฒน์ทวี [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ธ155พ 2564.
ร้านอาหารริมทาง สตรีทฟู้ดมอลล์ = Street food street food mall / อัครเดช มณีสาร

by อัครเดช มณีสาร | ปิยะ ไล้หลีกพาล [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC อ474ร 2563.
วารีบำบัด : แม่ริม รีสอร์ท แอนด์ ออนเซ็น = Hydrotherapy : Mae Rim Resort and Onsen / เมธา เกตุวงษ์

by เมธา เกตุวงษ์ | มนต์ทวี จิระวัฒน์ทวี [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Other title: วารีบําบัด = Hydrotherapy.Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ม735ว 2563.
วิถีชีวิตเกลือสินเธาว์ : ศูนย์การเรียนรู้เกลือสินเธาว์ร่วมกับวิถีชีวิตชุมชน = Rock salt life style : rock salt community learning center / ฉัตรชัย แสงดี

by ฉัตรชัย แสงดี | นโรตม์ กิตติวณิชานนท์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ฉ232ว 2562.
ศรัทธากับพุทธสถานร่วมสมัย พุทธธรรมคืนสังคมเมือง = Faith and contemporary buddhist place dharma revival of the urban society / สุพรรณษา พาขุนทด

by สุพรรณษา พาขุนทด | ปิยะ ไล้หลีกพาล | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ส829ศ 2563.
ศิลปะจากขยะ : หอศิลปะจากขยะ = Trash art : trash Art Gallery / อรรถชัย ใจประสงค์

by อรรถชัย ใจประสงค์ | ธราดล เสาร์ชัย [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Other title: ศิลปะจากขยะ = Trashart.Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC อ353ศ 2563.
ศิลปะแสงในงานสถาปัตยกรรม โครงการเสนอแนะไทยแลนด์พาวิลเลียนในงานนิทรรศการโลก = Light art in Architecture Thailand Pavillion Architecture in world expo / พิณณกร สารสุวรรณ

by พิณณกร สารสุวรรณ | ฟ้าประทาน บัวอ่อน [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC พ661ศ 2564.
ศูนย์กลางการคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยว ประตูสู่จังหวัดกระบี่และพื้นที่กิจกรรมคนเมืองกระบี่ = Transportation hub gateway of Krabi and public areas วรารัตน์ พัฒนศิลป์

by วรารัตน์ พัฒนศิลป์ | กฤษฎา อานโพธิ์ทอง [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ว322ศ 2563.
ศูนย์การเรียนรู้ภัยพิบัติสึนามิจังหวัดพังงา = Phangnga tsunami knowledge center / สุทธิชน สีทวนฐาน

by สุทธิชน สีทวนฐาน | มนต์ทวี จิระวัฒน์ทวี [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ส773ศ 2562.
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน = Preschool children development center / จิณห์จุฑา ชูสิน

by จิณห์จุฑา ชูสิน | ทนงศักดิ์ รัตนสุคนธ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC จ389ต 2562.
ศูนย์พัฒนาเยาวชนฟุตบอลแห่งประเทศไทย : ช้างศึกอคาเดมี = Football youth development center of Thailand Changsuek Academy / ศราวุฒิ จันทร์ทัง

by ศราวุฒิ จันทร์ทัง | ทนงศักดิ์ รัตนสุคนธ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ศ168ศ 2564.
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาทักษะสำหรับเด็ก = Early Chillhood Skill Discovery and Development Center / คุณานนต์ พานทอง

by คุณานนต์ พานทอง | ทนงศักดิ์ รัตนสุคนธ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ค659ศ 2564.
สถาปัตยกรรม / ปฏิสัมพันธ์ / ปรากฎการณ์ธรรมชาติ : กรณีศึกษาลานกางเต้นท์ภูสอยดาว = Architecture / interacts / natural phenomena : case study Phu Soi Dao camping area / พีรสา สลัยรัมย์

by พีรสา สลัยรัมย์ | กฤษฎา อานโพธิ์ทอง [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC พ795ส 2562.
สถาปัตยกรรม เพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วย และญาติ : เวชนุเคราะห์สถานมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ = Architecture for the rehabilitation of patients and their relatives Essist Songklanagarind Hospital / สมชาย พุทธเพ็ญ

by สมชาย พุทธเพ็ญ | ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ส239ส 2564.
สถาปัตยกรรมกับการค้นหาพรสวรรค์ : ศูนย์การเรียนรู้พรสวรรค์ = Architecture and the search for Talent : Talented Learning Center / ปราโมทย์ มุ้ยแก้ว

by ปราโมทย์ มุ้ยแก้ว | วิศรุต ดานาพงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ป452ส 2564.
สถาปัตยกรรมกับการปฏิสัมพันธ์ของเชื้อชาติจีนในประเทศไทย ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยเชื้อสายจีนในกรุงเทพมหานคร = Architecture and interaction of Chinese ethnicity in Thailand Thai-Chinese learning center in Bangkok / ธวัชชัย อยู่เส็ง

by ธวัชชัย อยู่เส็ง | เกียรติกูล ตียานุกูลมงคล [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ธ395ส 2564.
สถาปัตยกรรมกับการฟื้นฟูงานประณีตศิลป์ ศูนย์การเรียนรู้งานประณีตศิลป์กรุงเทพมหานคร = Architecture and restoration of fine arts Bangkok Fine Arts Learning Center / พัฒนฉัตร แก้วเวียง

by พัฒนฉัตร แก้วเวียง | เกียรติกูล ตียานุกูลมงคล [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC พ525ส 2564.
สถาปัตยกรรมกับการยอมรับบุคคลออทิสติกในสังคม ศูนย์กลางทางสังคมของบุคคลออทิสติก = Architecture for the acceptance of Autism in Society the Social Center of Autism / ธนัญญา บุญรังษี

by ธนัญญา บุญรังษี | กนกวรรณ อุสันโน [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ธ211ส 2564.
สถาปัตยกรรมกับการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ไม้แม่แจ่มเชียงใหม่ = Architecture in tree conservation Mae Chaem Tee Conservation Center, Chiang Mai / ณัฎฐ์ธนัน หาญสงคราม

by ณัฎฐ์ธนัน หาญสงคราม | เกียรติกูล ตียานุกูลมงคล [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ณ311ส 2563.
สถาปัตยกรรมกับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ : ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศ ป่าชายเลน จังหวัดสมุทรปราการ = Architecture and coexistence with nature : Mangrove and Ecosystem Learning Center, Samut Prakan Province / ชัยชนะ กรอกกระโทก

by ชัยชนะ กรอกกระโทก | กนกวรรณ อุสันโน [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Other title: สถาปัตยกรรมกับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ศูนย์การเรียนรู้และระบบนิเวศป่าชายเลน จังหวัดสมุทรปราการ.Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ช377ส 2564.
สถาปัตยกรรมกับการออกกำลังกาย การออกแบบพื้นที่ว่างทางสถาปัตยกรรมเพื่อการออกกำลังกาย = Architecture and exercise architectural space design for exercise / จิรวุฒิ พ่อหาร

by จิรวุฒิ พ่อหาร | ทนงศักดิ์ รัตนสุคนธ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC จ512ส 2563.
สถาปัตยกรรมกับความเชื่อในท้องถิ่น โครงการออกแบบพื้นที่สถาปัตยกรรมหลังความตาย = Architecture and local beliefs Architecture space design of life after death / จารุวัตร สันตะโร

by จารุวัตร สันตะโร | ธนสาร สุธาบัณฑิตพงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC จ338ส 2564.
สถาปัตยกรรมกับงานฝ้ายทอไหมอีสานใต้ : ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอไหม จังหวัดบุรีรัมย์ = Architecture and Southeastern Esan silk fabric : Buriram silk fabric learning center / จิราพร สุนทรพงค์

by จิราพร สุนทรพงค์ | เกียรติกูล ตียานุกูลมงคล [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC จ533ส 2564.
สถาปัตยกรรมกับที่ว่างสาธารณะของชุมชนในจังหวัดชุมพร โครงการพัฒนาชุมชนชาวทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร = Architecture and public space of community in Chumphon project development of Thung Tako community, Chumphon / ภคิน วงศ์ตั้นหิ้น

by ภคิน วงศ์ตั้นหิ้น | เกียรติกูล ตียานุกูลมงคล [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ภ119ส 2563.
สถาปัตยกรรมกับน้ำ : พิพิธภัณฑ์ชีวิตริมน้ำ = Architecture with water : River Life Museum / ปรมินทร์ แนมใส

by ปรมินทร์ แนมใส | จรรยา ผลประเสริฐ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ป169ส 2562.
สถาปัตยกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : ศูนย์การเรียนรู้สกุลช่างปูนปั้นเมืองเพชร = Cultural tourism Architecture : Phetchaburi Stucco Sculpture Learning Center / จิตตินัฏฐ์ เชียงดี

by จิตตินัฏฐ์ เชียงดี | กรรณิกา สงวนสินธุกุล [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC จ466ส 2564.
สถาปัตยกรรมการทำเกษตรกรรมสำหรับเมือง ศูนย์เกษตรกรรมในเมือง = Agricultural architecture for urban area urban farming center / ทรงชัย เพ็ชรวงษ์สา

by ทรงชัย เพ็ชรวงษ์สา | ทนงศักดิ์ รัตนสุคนธ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ช133ส 2563.
สถาปัตยกรรมการประกอบแบบใหม่ สถาปัตยกรรมการเรียงตัวกันของเลโก้ : การประยุกต์กับอาคารชุดพักอาศัยแนวสูง = New assembly architecture lego as architecture : applying to a high-rise condominium / ทศพล สถาน

by ทศพล สถาน | ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ท238ส 2563.
สถาปัตยกรรมของคนรุ่นใหม่กับโขน : ศูนย์การเรียนรู้โขนไทย = Architecture of the new generation with Khon : Thai Khon learning center / เจนจิรา ต่อพันธ์

by เจนจิรา ต่อพันธ์ | ธราดล เสาร์ชัย [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Other title: สถาปัตยกรรมของคนรุ่นใหม่กับโขน.Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC จ713ส 2563.
สถาปัตยกรรมถอดประกอบเพื่อภาวะฉุกเฉิน โควิด-19 ศูนย์กักตัวโรคระบาดโควิด-19 = Disassembled architecture for the emergence of covic-19 covid-19 State Quarantine Center / ชาคริต กัณหาวงศ์

by ชาคริต กัณหาวงศ์ | กังวานสิริ เตชะวณิช [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ช463ส 2563.
สถาปัตยกรรมที่คำนึงถึงการแพร่ระบาดของโรค : ข้อเสนอการออกแบบอาคารสำนักงานความสูงระดับกลาง = Architecture for the pandemic concerned design : a mid-rise office building / คมจักร สิมะขจรบุญ

by คมจักร สิมะขจรบุญ | ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ค147ส 2564.
สถาปัตยกรรมที่จำลองใต้ทะเลไทย พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและระบบนิเวศใต้ทะเล = Architecture simulated Under the Thai Sea Undersea Ecosystem Aquarium / รัฐกรณ์ เมสนุกูล

by รัฐกรณ์ เมสนุกูล | ธนสาร สุธาบัณฑิตพงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ร352ส 2563.
สถาปัตยกรรมที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติ : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาเกาะแสมสาร = Architecture with nature : case study development of Samae Sarn Island / สุชัญญา วรรณชูยงค์

by สุชัญญา วรรณชูยงค์ | กฤษฎา อานโพธิ์ทอง [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ส756ส 2562.
สถาปัตยกรรมผ้าหมี่ขิดประยุกต์ : ศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวชุมชนบ้านเชียง = Modern Mee Khit in architecture : Ban Chiang tourist center / อัฐพงษ์ วงขีลี

by อัฐพงษ์ วงขีลี | กรรณิกา สงวนสินธุกุล [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Other title: สถาปัตยกรรมผ้าหมี่ขิดประยุกต์ = Modern Mee Khit in architecture.Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC อ534ส 2563.
สถาปัตยกรรมพรางตัวในป่าชายเลน ศูนย์ส่งเสริมชุมชนและการท่องเที่ยวปากน้ำประแส = Camouflage architecture in mangrove forst community and tourism center, Pak Nam Prasa / อมรเทพ สกุลรัตน์

by อมรเทพ สกุลรัตน์ | กรรณิกา สงวนสินธุกุล [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC อ281ส 2563.
สถาปัตยกรรมพัฒนาย่าน : สวนศิลปะ ย่านเจริญกรุง = District development Architecture : Creative Park of Charoenkrung / ชนากานต์ อนันตกิจภิญโญ

by ชนากานต์ อนันตกิจภิญโญ | กรรณิกา สงวนสินธุกุล [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ช148ส 2564.
สถาปัตยกรรมยั่งยืนกับวัสดุพื้นถิ่น = Sustainable architure and vernacular materials Pga K’nyau Resort / อำพร เกษตรนพกุล

by อำพร เกษตรนพกุล | ปิยะ ไล้หลีกพาล [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC อ689ส 2563.
สถาปัตยกรรมลอยน้ำกลางทะเล โครงการตลาดสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมงกลางทะเล = Floating architecture in the ocean floating seafood market and the fishing pier / วริศรา เดชะเทศ

by วริศรา เดชะเทศ | วิศรุต ดานาพงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ว328ส 2563.
สถาปัตยกรรมส่งเสริมการบำบัดความเครียด : ศูนย์บำบัดความเครียด = Architecture for stress healing : stress therapy center / ชาลีวัฒน์ ฉ่ำผล

by ชาลีวัฒน์ ฉ่ำผล | จรรยา ผลประเสริฐ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ช527ส 2562.
สถาปัตยกรรมสำหรับผู้สูงอายุในสังคมยุคดิจิทัล ศูนย์การเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และสนับสนุน ผู้สูงอายุสู่สังคมยุคดิจิทัล = Architecture for aging in digital society learning center for aging in a digital society / ฐิติวัชร์ หงษ์ไทย

by ฐิติวัชร์ หงษ์ไทย | กนกวรรณ อุสันโน [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ฐ362ส 2564.
สถาปัตยกรรมเชิงนิเวศ ที่พักอาศัยเชิงนิเวศ = Ecological architecture ecological housing / ณัฐพร พีระไชยมงคล

by ณัฐพร พีระไชยมงคล | จรรยา ผลประเสริฐ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ณ341ส 2563.
สถาปัตยกรรมเพื่อการบำบัดผู้ป่วยจิตเวช : เดอะวิลล่า รีสอร์ท เพื่อการฟื้นฟูจิตใจ = Architecture for psychiatric treatment : The Villa Resort for healing / ธนวัฒน์ บุญประกอบ

by ธนวัฒน์ บุญประกอบ | ธนสาร สุธาบัณฑิตพงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Other title: สถาปัตยกรรมเพื่อการบำบัดผู้ป่วยจิตเวช = Architecture for psychiatric treatment.Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ธ251ส 2563.
สถาปัตยกรรมเพื่อการพบเจอ : พื้นที่ปฏิสัมพันธ์และกิจกรรมของคนเมืองด้านความรัก = Encounter in place interactions and activities of people in love / ศศิชา กาหลง

by ศศิชา กาหลง | กฤษฎา อานโพธิ์ทอง [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ศ289ส 2564.
สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอาคารเก่าในย่านจังหวัดอุดรธานี อาคารส่งเสริมเพื่อการศึกษาและการค้าขาย = Community in the old building development educational and commercial building / เอกธนา เทศนา

by เอกธนา เทศนา | ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC อ875ส 2564.
สถาปัตยกรรมเพื่อการรับรู้ : โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวจำลองธรรมชาติเพื่อคนตาบอด = Perception for blind people : blind box / ปรียากมล เชื้อคำสิงห์

by ปรียากมล เชื้อคำสิงห์ | กฤษฎา อานโพธิ์ทอง [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ป473ส 2564.
สถาปัตยกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกับอุทกภัย ชุมชนบ้านลอยน้ำวารินชำราบ = Architecture for coexistence with floods floating villas community of Warinchamrap / จิโรจ สำเภาทอง

by จิโรจ สำเภาทอง | เกียรติกูล ตียานุกูลมงคล [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC จ544ส 2564.
สถาปัตยกรรมเพื่อช่วยการช่วยเหลือและลดปัญหา สุนัขและแมวจรจัด : ศูนย์ช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัด = Architecture for helps and reduces the problem of stay dogs and cats homeless dog and cat rescue center / รักษยา ตามไธสง

by รักษยา ตามไธสง | กนกวรรณ อุสันโน [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ร294ส 2564.
สถาปัตยกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในเมือง = Architecture for improving the quality of life in the city / เจตนา ดวงธัมยาล

by เจตนา ดวงธัมยาล | เกียรติกูล ตียานุกูลมงคล [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Other title: สถาปัตยกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเมือง ศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหว = Architecture for improving the quality of life in the city a quality of life of person with physical disabilities centre.Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC จ697ส 2563.
สถาปัตยกรรมเพื่อส่งเสริมวงการอีสปอร์ต : ศูนย์กลางชุมชนเกมส์อีสปอร์ต = Architecture for E-Sport Industry Development Game Community Center / ศรัณย์พร กิจประเสริฐ

by ศรัณย์พร กิจประเสริฐ | ฟ้าประทาน บัวอ่อน [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ศ159ส 2564.
สถาปัตยกรรมเพื่อเด็กด้อยโอกาส บ้านพักชั่วคราวเพื่อเด็กด้อยโอกาส = Architecture for disadvantaged Children Home for Disadvantaged / วรินทรณ์ สัญญะพร

by วรินทรณ์ สัญญะพร | ธราดล เสาร์ชัย [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ว328ส 2564.
สถาปัตยกรรมโกธิค : พิพิธภัณฑ์มิสซังสยาม = Gothic architecture : apostolic Vicarate of Siam Museum / ธนภร ธนาไพศาลสุข

by ธนภร ธนาไพศาลสุข | ปิยะ ไล้หลีกพาล [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ธ152ส 2562.
สถาปัตยกรรมใต้ดิน ศูนย์การท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมบางลำพู = Underground architecture Bang Lamphu Histrory and Culture Tourism Center / ทัพพสาร โสเจยยะ

by ทัพพสาร โสเจยยะ | กรรณิกา สงวนสินธุกุล [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ท335ส 2563.
สถาปัตยกรรมในบ่อดิน : สทึงเจราคลับ = Architecture in earthen ponds : Stueng Jara Club / ชัยวัฒน์ อยู่วัฒนา

by ชัยวัฒน์ อยู่วัฒนา | กนกวรรณ อุสันโน [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ช432ส 2562.
สถาปัตยกรรมไม้ไผ่ไทยประยุกต์ : โรงแรมไม้ไผ่ = Applied Thai bamboo architecture : Bamboo Hotel / กนกวรรณ แสงสุวรรณดี

by กนกวรรณ แสงสุวรรณดี | กรรณิกา สงวนสินธุกุล [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ก125ส 2562.
สนามฟุตบอลที่สนับสนุนธุรกิจฟุตบอลและกิจกรรมต่างๆ : สนามฟุตบอลสโมสรศรีสะเกษเอฟซี = Football stadium for business and events supporting : new Sisak FC Stadium / วรณ์วิวัฒน์ เพ็งทอง

by วรณ์วิวัฒน์ เพ็งทอง | ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Other title: สนามฟุตบอลที่สนับสนุนธุรกิจฟุตบอลและกิจกรรมต่างๆ = Football stadium for business and events supporting.Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ว194ส 2563.
สภานปฏิบัติธรรมชาวสันติอโศก = Santi Asok Dharma Sanctuary / พิสิฐพล โพธิศิริรุจนากร

by พิสิฐพล โพธิศิริรุจนากร | ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC พ779ส 2562.
อัตลักษณ์เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และที่ว่าง กรณีศึกษาบางรัก : ศูนย์ส่งเสริมวิถีชีวิตบางรัก = Identity for human-space interaction case study Bangrak : Bangrak lifestyle center / ศุภธัช ชมจำปี

by ศุภธัช ชมจำปี | จรรยา ผลประเสริฐ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ธ691อ 2562.
อาข่า : ศูนย์การเรียนรู้ และส่งเสริมอาชีพชาวอาข่า = Akah : Akah learning and vocational training center / ณัฐภูมิ บุญเนตร

by ณัฐภูมิ บุญเนตร | ธราดล เสาร์ชัย [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Other title: ชาวอาข่า ศูนย์การเรียนรู้ และส่งเสริมอาชีพชาวอาข่า.Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ณ342ช 2564.
อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่ = Terminal building Chiang Mai International Airport / เบญจพร พงษ์กลาง

by เบญจพร พงษ์กลาง | กนกวรรณ อุสันโน [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Other title: โครงการอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศท่าอากาศยานเชียงใหม่.Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC บ783อ 2562.
ฮวงจุ้ยกับสถาปัตยกรรม บ้านฮวงจุ้ยดูแลผู้สูงอายุ = Fengshui and Architecture : Fengshui nursing home / ปรัชญา สีหล้า

by ปรัชญา สีหล้า | ปิยะ ไล้หลีกพาล [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ป431ฮ 2564.
เชื่อมต่อลูปเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนพุมเรียงโดยใช้สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนพุมเรียง = Phumreang community tourism route loops connecting by architecture Phumreang community development for tourism / ณัฐรัชต์ ขันตี

by ณัฐรัชต์ ขันตี | วิศรุต ดานาพงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ณ349ช 2563.
เซรามิกลำปางในงานสถาปัตยกรรม ศูนย์ศึกษาเซรามิกลำปาง = Lampang ceramics in architecture Lampang Ceramics Study Center / อัคชัย อินชัยยงค์

by อัคชัย อินชัยยงค์ | ทวี จิระวัฒน์ทวี [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC อ468ซ 2563.
เด็กกำพร้า : ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการรับบุตรบุญธรรม = Orphan : Preparation Center for Children Adoption / วันวิสา ประยุงศิลป์

by วันวิสา ประยุงศิลป์ | กนกวรรณ อุสันโน [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ว436ด 2562.
เด็กพิเศษ : สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ = Exceptional children : institute for special education development / วุฒิพงษ์ การะฐา

by วุฒิพงษ์ การะฐา | กนกวรรณ อุสันโน [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ว867ด 2562.
เรขาคณิตจากพืช ศูนย์การเรียนรู้พรรณไม้ทะเลทราย = Plant geometry desert plant learning center / นวรัตน์ บุญโสม

by นวรัตน์ บุญโสม | ธราดล เสาร์ชัย [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC น299ร 2563.
เส้น สู่การออกแบบสถาปัตยกรรม ศูนย์การเรียนรู้หัตถกรรมจักสาน = Line to architectural design wickerwork learning center / ณัฐพล จารุบัณฑิต

by ณัฐพล จารุบัณฑิต | ธราดล เสาร์ชัย [แปล] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ณ342ส 2563.
เสื่อกกกับงานสถาปัตยกรรม : โรงแรมต้นกกเพื่อการพักผ่อน = Reed mat with architecture : Tonkok Hotel / ลลิตา บรรจงการ

by ลลิตา บรรจงการ | กรรณิกา สงวนสินธุกุล [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ล145ส 2562.
แสงในงานสถาปัตยกรรมไทย การประยุกต์ในรีสอร์ทจังหวัดกาญจนบุรี = Light in Thai architecture a Resort Hotel in Kanchanaburi / ยลดา ไชยรี

by ยลดา ไชยรี | ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ย145ส 2563.
โครงการตลาดสร้างสรรค์ในพื้นที่ชุมชนตลาดน้อย = Talad Noi : creative market / ยุทธวิชัย เอี่ยมสงคราม

by ยุทธวิชัย เอี่ยมสงคราม | ธนสาร สุธาบัณฑิตพงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ย364ค 2562.
โครงการรีสอร์ท แอนด์ สปา เพื่อสุขภาพ = Health Resort and Spa / กิตติพล เกษเพ็ชร

by กิตติพล เกษเพ็ชร | ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ก674ค 2562.
โครงการอาคารชุดผู้มีรายได้น้อยเคหะรามอินทรา = Ramintra low-income housing project / สุวิทย์ น้อยประเสริฐ

by สุวิทย์ น้อยประเสริฐ | มนต์ทวี จิระวัฒน์ทวี [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ส881ค 2562.
โครงสร้างไม้ไผ่ : ศูนย์เรียนรู้สถาปัตยกรรมกับไม้ไผ่ = Bamboo structure : Bamboo Architecture Learning Center / โชติรส จันเอก

by โชติรส จันเอก | ธราดล เสาร์ชัย [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ช828ค 2564.
โรงพยาบาลโรคติดต่อ โรงพยาบาลศูนย์โรคติดต่อทางเดินหายใจ = Inferctious Disease Hospital Hospital Center for Communicable Diseases Respiratory / ธนาวดี เพียงใหม่

by ธนาวดี เพียงใหม่ | จรรยา ผลประเสริฐ [อาจารย์ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ ARC ธ248ร 2564.

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111