การวางแผนภาษี

This list contains 29 titles

120 สวัสดิการ การวางแผนภาษี และการบันทึกบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน = Employee benefits / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

by สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2559Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบสวัสดิการ การวางแผนภาษี และการบันทึกบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน =.Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HF 5667 ส248ห 2559.
140 สวัสดิการ การวางแผนภาษีและการบันทึกบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

by สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HJ 2950.55 ส248ห 2561, SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HJ 2950.55 ส248ห 2561.
150 สวัสดิการ การวางแผนภาษีและการบันทึกบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

by สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2562Other title: หนึ่งร้อยห้าสิบสวัสดิการ การวางแผนภาษีและการบันทึกบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน.Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HJ 2950.55 ส248ห 2562.
49กลยุทธ์การวางแผนภาษีสวัสดิการพนักงานและประมวลตอบข้อหารือกรมสรรพากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2540-2547 / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร...[และคณะ] [book]

by สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2548Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: HJ 2315 ส248ส 2548, .., SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HJ 2315 ส248ส 2548.
60 กลยุทธ์การวางแผนภาษีสวัสดิการพนักงาน / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร [book]

by สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติเพรส, 2550Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (5) Call number: HJ 2315 ส248ห 2550, .., SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HJ 2315 ส248ห 2550.
80 กลยุทธ์การวางแผนภาษีสวัสดิการพนักงาน = Welfare tax planning strategies / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร [book]

by สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4 (ปรับปรุงใหม่)Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2552Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HJ 2950.55.A1 ส248ป 2552, ...
Tax Mapping เทคนิคการจัดทำแผนที่ภาษีอากรเพื่อลดข้อผิดพลาดทางภาษี / สุเทพ พงษ์พิทักษ์

by สุเทพ พงษ์พิทักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 Publication details: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HJ 2950.55 ส781ท 2563, ...
Tax Mapping เทคนิคการจัดทำแผนที่ภาษีอากรเพื่อลดข้อผิดพลาดทางภาษี / สุเทพ พงษ์พิทักษ์

by สุเทพ พงษ์พิทักษ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2561Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: HJ 2950.55 ส781ท 2561, .., SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HJ 2950.55 ส781ท 2561.
We the people ปฏิวัติภาษีเงินได้ฯ ให้เท่าเทียม / ผาสุก พงษ์ไพจิตร, นวลน้อย ตรีรัตน์ บรรณาธิการ

by ผาสุก พงษ์ไพจิตร | นวลน้อย ตรีรัตน์ [ผู้แต่งร่วม] | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกMaterial type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : มติชน, 2562Other title: ปฏิวัติภาษีเงินได้ฯ ให้เท่าเทียม.Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HJ 4771.55 ว811 2562, SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HJ 4771.55 ผ381ว 2562, ...
กลยุทธ์การทำสัญญาเพื่อการวางแผนภาษี / เพิ่มบุญ แก้วเขียว

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HJ 2315 พ935ก 2556.
กลยุทธ์การวางแผนภาษี ชั้นสูง เพื่อรองรับ...ACE 2015 = Advanced tax planning & strategy / อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์ [book]

by อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์.

Edition: พิมพ์ึครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์ 50, 2556Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HJ 2950.55 อ289ก 2556.
กลยุทธ์การวางแผนภาษี เกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงาน / ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : ที.เทรนนิ่งเซ็นเตอร์, 2561Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HJ 2950.55 ด728ก 2561, ...
กลยุทธ์การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล = Tax planning strategies : corporate income tax สมเดช โรจน์คุรีเสถียร...[และคณะ] [book]

by สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2549Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HJ 5715 ส248ก 2549, SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HJ 5715 ส248ก 2549.
กลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อการส่งเสริมการขาย = Sales promotion for tax planning strategies / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร [book]

by สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2552Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: HF 5438.5 ส248ก 2552, ...
กลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อการส่งเสริมการขาย = Sales promotion for tax planning strategies / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

by สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HF 5438.5 ส248ก 2554.
การภาษีอากรธุรกิจ = Business taxation / สมคิด บางโม

by สมคิด บางโม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HJ 2950.55 ส234ก 2563, .., SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HJ 2950.55 ส234ก 2563.
การวางแผนภาษีของมนุษย์เงินเดือน ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม. [book]

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : Pholsiam Printing and Publishing (Thailand), 2553Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: HJ 4771.55 ช445ก 2553.
การวางแผนภาษีธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ = Tax planning for real estate sales business / ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม

by ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HJ 2950.55 ด728ก 2563, ...
ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต้องเสียภาษีอย่างไร อย่างไรไม่ต้องเสียภาษี / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม และดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | [ผู้แต่งร่วม].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2538Other title: ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เสียภาษีอย่างไร ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างไรจึงจะประหยัดภาษี ชื่อเรื่องจากปกนอก.Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: K 4560 ช445ซ 2538.
ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี : รวบรวมจากแฟนเพจ เล่ม 3 / สุเทพ พงษ์พิทักษ์

by สุเทพ พงษ์พิทักษ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2564Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: HJ 2315 ส781ป 2564, ...
ภาระภาษีและการวางแผนภาษีในการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล = Digital technology / ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม

by ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกMaterial type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: HJ 2950.55 ด728ภ 2562, SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HJ 2950.55 ด728ภ 2562, ...
ภาษี (ก็) สนุก / ชุมพร เสนไสย, อัมพร ฤกษ์อำนวยชัย และกัมปนาท บุญรอด

by ชุมพร เสนไสย | อัมพร ฤกษ์อำนวยชัย [ผู้แต่งร่วม] | กัมปนาท บุญรอด [ผู้แต่งร่วม].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สรรพากรสาส์น, 2561Other title: ภาษีก็สนุก.Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HJ 2950.55 ช626ภ 2561, ...
สุดยอดกลยุทธ์การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล = Tax planning strategies : Corporate income tax / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

by สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13 Publication details: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HJ 4771.55 ส248ส 2563, ...
เจาะประเด็นเด็ดการวางแผนภาษีรายจ่ายต้องห้ามให้ถือเป็นรายจ่ายได้ / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

by สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2563Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (3) Call number: HJ 2950.55 ส248จ 2563, ...
เจาะลึกการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม...อย่างมืออาชีพ = Tax planning strategy : VAT / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

by สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2560Other title: Tax planning strategy : VAT | เจาะลึกการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างมืออาชีพ.Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: HJ 5711 ส248จ 2560, .., SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: HJ 5711 ส248จ 2560, ...
 <<  <  1  2    >>

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111