000 01644nam0a22002050004500
999 _c64849
003 SPU
005 20180826153147.0
008 180826b xxu||||| |||| 00| 0 tha d
050 0 0 _aHD 30.4
_bส271ป
100 0 _aสมภพ ทรงไพบูลย์
_966169
245 1 0 _aปัญหาของการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 =
_bProblem of envirnmental management for ISO 14001 certified corporation
_cสมภพ ทรงไพบูลย์ /
260 _aชลบุรี :
_bบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี,
_c2544
300 _a168 แผ่น :
_bภาพประกอบ,ตาราง ;
_c30 ซม
500 _aการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาการบริหารองค์การและการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2543
650 4 _aสิ่งแวดล้อม
_xการจัดการ
_963829
650 4 _961647
_aไอเอสโอ 14000
650 4 _aนโยบายสิ่งแวดล้อม
_93581
850 _aSPU
942 _cIS
_2lcc