เศรษฐกิจพอเพียง

This list contains 29 titles

"พอเพียง" ความลับของความสุขและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ / ภัทระ ฉลาดแพทย์ [book] by
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค, 2555
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: HC 445 ภ363พ 2555.
๗๐ คำสอนพระราชา ทวยราษฎร์น้อมรำลึก = We love king Bhumibol / มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา, 2561
Other title:
  • 70 คำสอนพระราชา ทวยราษฎร์น้อมรำลึก
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: DS 586 จ688 2561.
How to be เศรษฐีพอเพียง / อัจฉรา โยมสินธุ์ by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง, 2559
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1)Call number: HC 445 อ498ฮ 2559. SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: HC 445 อ498ฮ 2559.
Sufficiency economy : a new philosophy in the global world [book] by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : หอการค้าไทย, 2550
Other title:
  • เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1)Call number: HC 445 ส599 2550. SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: HC 445 ส599 2550. SPU Library, Khon Kaen campus (3)Call number: HC 445 ส599 2550, ... Not available: SPU Library, Khon Kaen campus: Checked out (1).
TQM เศรษฐกิจพอเพียง = TQM sufficiency economy / ปรีดา กุลชล [book] by
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2552
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2)Call number: HD 62.15 ป471ท 2552, ... SPU Library, Chonburi campus (3)Call number: HD 62.15 ป471ท 2552, ... SPU Library, Khon Kaen campus (1)Call number: HD 62.15 ป471ท 2552.
กษัตริย์นักพัฒนาแห่งโลก / พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ by
Material type: Article Article; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : บันทึกสยาม, 2560
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: DS 586 พ456ก 2560.
การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน หน่วยที่ 1-15 : เอกสารการสอนชุดวิชา 32493 = Innovation management and sustainable management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563
Other title:
  • เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (4)Call number: HD 45 ม246ก 2563 ล.1, ...
การจัดการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน = Management for sustainable development / ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2562
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1)Call number: HC 79.E5 ธ129ก 2562. SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: HC 79.E5 ธ129ก 2562.
การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทของศาสนาและวัฒนธรรม / สมพร เทพสิทธา [book] by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมพร เทพสิทธา เพื่อศาสนาและพัฒนาสังคม, 2550
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: HC 445 ส265ก 2550.
การทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 ระดับชาติโดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560 / กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : กรมองค์การระหว่างประเทศ, 2560
Online access:
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1)Call number: HC 445 ก455 2560. SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: HC 445 ก455 2560.
การทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 ระดับชาติโดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2561 / กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : กรมองค์การระหว่างประเทศ, 2561
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: HC 445 ก455 2561. Not available: SPU Library, Bangkok (Main Campus): Checked out (1).
การบริหารจัดการตามแนวคิดตะวันออก = Eastern concepts of management administration / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : ก้าวใหม่, 2557
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (3)Call number: HD 38.2 ว689ก 2557, ...
การบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / [book]
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, [255-]
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (4)Call number: HF 5549 ก461, ... SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: HF 5549 ก461.
การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างบูรณาการ / สุภาวดี ขุนทองจันทร์ [book] by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2)Call number: HF 5549 ส838ก 2559, ... SPU Library, Chonburi campus (2)Call number: HF 5549 ส838ก 2559, ...
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [book] by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), 2550
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2)Call number: HC 445 Z7S23 ก491 2550, ...
การพัฒนาที่ยั่งยืน / ธนากร สังเขป [book] by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: HC 445.Z9.E5 ธ231ก 2555.
การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน = Sustainable business development / ทองทิพภา วิริยะพันธ์ุ by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : CMS Digital print, 2561
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2)Call number: HD 62.15 ท269ก 2561, ...
การวางแผนการเงินด้วยศาสตร์ของพระราชา / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, จัดทำ by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2561
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2)Call number: HG 179 ก513 2561, ... SPU Library, Chonburi campus (2)Call number: HG 179 ก513 2561, ...
การวิจัยและพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง / อภิชัย พันธเสน [book] by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: HC 445 อ251ก 2551.
การวิเคราะห์การก่อเกิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยปฏิฐานนิยมและหลังปฏิฐานนิยม by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (4)Call number: HC 445 ส282ก 2551, ...
การเพาะเห็ดแบบเศรษฐกิจพอเพียง / วิทยา ทวีนุช [book] by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: ปทุมธานี : สกายบุ๊คส์, 2552
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: SB 353.3.T5 ว582ก 2552.
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม = Politics, economy and society / ปรีชา เรืองจันทร์ by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4
Publication details: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2563
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: JA 69.T35 ป468ก 2563.
คลังหลวงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / ปรียานุช พิบูลสราวุธ [book] by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย, 2554
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: HG 4028.R5 ป474ค 2554. Not available: SPU Library, Bangkok (Main Campus): In Cataloging (1).
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่อง "ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน 2 ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2556-2575) ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" [book]
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : คณะทำงานวิชาการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1)Call number: HC 445 ค181 2556. SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: HC 445 ค181 2556.
จริยธรรมทางธุรกิจ = Business ethics / กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล [book] by
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2557
Other title:
  • Business ethics
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1)Call number: HF 5387 ก412จ 2557. SPU Library, Chonburi campus (3)Call number: HF 5387 ก412จ 2557, ...
 <<  <  1  2    >>

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111