กฎหมายการตลาด [สาขาวิชานิติศาสตร์]

This list contains 13 titles

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพมหานคร : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1)Call number: HG 4523 ศ817ก 2560. SPU Library, Chonburi campus (2)Call number: HG 4523 ศ817ก 2560, ... Not available: SPU Library, Bangkok (Main Campus): Checked out (1).
กฎหมาย 4.0 / ศุภวัชร์ มาลานนท์ by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562
Other title:
  • กฎหมาย 4.0 : รวมบทความทางกฎหมายเกี่ยวกับตลาดเงิน ตลาดทุน การแข่งขันทางการค้า และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในยุคอุตสาหกรรม 4.0
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2)Call number: K 3840 ศ724ก 2562, ...
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า / พรชัย วิสุทธิศักดิ์ by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: KPT 3242 พ231ก 2564.
กฎหมายขายตรงกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทแชร์ลูกโซ่ / วีระพงษ์ บุญโญภาส [book] by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : นิติธรรม 2551
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2)Call number: KPT 3420.D57 ว846อ 2551, ...
กฎหมายตอบโต้การทุ่มตลาดและกฎหมายตอบโต้การอุดหนุนของสหรัฐอเมริกา / ทัชชมัย ฤกษะสุต [book] by
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2)Call number: HD 2755.5 ท341ก 2549, ... SPU Library, Chonburi campus (3)Call number: K 3943 ท341ก 2549, ... SPU Library, Khon Kaen campus (1)Call number: HD 2755.5 ท341ก 2549.
คำอธิบายกฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง : ป้องกันธุรกิจผิดกฎหมาย กำหนดลักษณะของการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง การคุ้มครองผู้บริโภค / ไพโรจน์ อาจรักษา by
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : วิญญูชน จำกัด, 2546
Online access:
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (4)Call number: KPT 926 พ992ค 2546, ... SPU Library, Chonburi campus (2)Call number: K 3840 พ992ค 2546, ... SPU Library, Khon Kaen campus (2)Call number: KPT 926 พ992ค 2546, ...
คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับการตลาด = Law on Marketing / สุษม ศุภนิตย์ by
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2)Call number: KPT 920 ส869ค 2547, ... SPU Library, Chonburi campus (3)Call number: K 3840 ส869ค 2547, ... SPU Library, Khon Kaen campus (1)Call number: KPT 920 ส869ค 2547.
คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับการตลาด = Law on Marketing / สุษม ศุภนิตย์ by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2)Call number: KPT 920 ส869ค 2553, ... SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: K 3840 ส869ค 2553.
คำอธิบายการจัดจำหน่ายในระบบขายตรงและการทำตลาดแบบส่งข้อมูลถึงตัวผู้บริโภคโดยตรงภายใต้พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงพ.ศ. 2545 / สุษม ศุภนิตย์ by
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: HF 5415 ส883ค 2547.
คำอธิบายและสาระสำคัญพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 / ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์ by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2549
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (3)Call number: K 3840 ธ647ค 2549, ... SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: K 3840 ธ647ค 2549. SPU Library, Khon Kaen campus (1)Call number: K 3840 ธ647ค 2549.
ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 = Legal problems and impediments in enforcing the auction and used material trade control act, b.e.2474 / มิลิณ มานะปัญญา by
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: ชลบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, 2557
Online access:
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: ว.พ HJ 5715.T5 ม584ป 2557.
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 = Direct selling and direct marketing act B.E 2545 (A.D. 2002) / วิชัย นิมมานสมบูรณ์, แปล by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2547
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (4)Call number: K 3840 พ371 2547, ...
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน / สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2549
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: HG 5750.55.A32 น927 2549.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111