การวิเคราะห์งบการเงิน [สาขาการบัญชี]

This list contains 36 titles

การบัญชีการเงิน = Financial accounting / ภาคภูมิ วณิชธนานนท์ by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2557
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: HF 5681.B2 ภ414ก 2557.
การบัญชีต้นทุน / ดวงมณี โกมารทัต by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15.
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (3)Call number: HF 5686.C8 ด218ก 2559, ... SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: HF 5686.C8 ด218ก 2559.
การรายงานและการวิเคราะห์งบการเงิน = Financial reporting and analysis / นุชจรี พิเชฐกุล by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2553
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (3)Call number: HF 5681.B2 น724ร 2553, ...
การวิเคราะห์งบการเงิน : Financial statement analysis / สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2549
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: HF 5681.B2 ก514 2549.
การวิเคราะห์งบการเงิน / ธงชัย สันติวงษ์ และ ชัยยศ สันติวงษ์ by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2529
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: HF 5681.B2 ธ13ก.
การวิเคราะห์งบการเงิน / อัจฉรา มานะอริยกุล by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : แม็ค, 2544
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (4)Call number: HF 5681.B2 อ499ก 2544, ...
การวิเคราะห์งบการเงิน / ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : บุญศิริการพิมพ์, 2564
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2)Call number: HG 2026 ก514 2564, ... SPU Library, Chonburi campus (2)Call number: HG 2026 ก514 2564, ...
การวิเคราะห์งบการเงิน / ธงชัย สันติวงษ์ และชัยยศ สันติวงษ์ by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2537
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: HG 157 ธ13ก 2537.
การวิเคราะห์งบการเงิน = Financial statements analysis / จินดา ขันทอง by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (6)Call number: HF 5681.B2 จ468ก 2540, ... SPU Library, Chonburi campus (5)Call number: HF 5681.B2 จ468ก 2540, ...
การวิเคราะห์งบการเงิน = Financial statement analysis / อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1)Call number: HF 5681.B2 อ493ก 2554. SPU Library, Chonburi campus (2)Call number: HF 5681.B2 อ493ก 2554, ...
การวิเคราะห์งบการเงินใน 1 สัปดาห์ = Analysing financial statements in a week/ โรเจอร์ เมสัน [book] by
Material type: Text Text; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1)Call number: HF 5681.B2 ม771ก 2549. SPU Library, Chonburi campus (2)Call number: HF 5681.B2 ม771ก 2549, ...
การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน : แนวทางและกรณีศึกษา / สุรกิจ คำวงศ์ปีน by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (3)Call number: HF 5681.B2 ส845ก 2559, ... SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: HF 5681.B2 ส845ก 2559. Not available: SPU Library, Bangkok (Main Campus): Checked out (1).
การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน = Financial statement analysis / เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ by
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (5)Call number: HF 5681.B2 ฉ413ก 2554, ... SPU Library, Chonburi campus (2)Call number: HF 5681.B2 ฉ413ก 2554, ...
การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน / วาณี คำดี by
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : ภูมิบัณฑิต, [ม.ป.ป]
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: HF 5681.B2 ว458ก.
คัมภีร์วิเคราะห์งบการเงิน / กฤษฎา เสกตระกูล by Series: หนังสือชุด "ครบเครื่องเรื่องลงทุน
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1)Call number: HG 5681.B2 ก279ค 2557. SPU Library, Chonburi campus (2)Call number: HG 5681.B2 ก279ค 2557, ...
คู่มือ เงินทองต้องวางแผน ตอน ก้าวสู่ชีวิตวัยทำงาน by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : เมจิกเพรส, 2557
Other title:
  • คู่มือเงินทองต้องวางแผน ตอน ก้าวสู่ชีวิตวัยทำงาน
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: HG 4521 ค695 2557.
งบกระแสเงินสด ฉบับหลากมิติ = Statement of Cash Flows: Multi Dimension Volume / นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, 2566
Other title:
  • งบกระแสเงินสดฉบับหลากมิติ
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1)Call number: HF 5681.C28 น619ง 2566. SPU Library, Chonburi campus (2)Call number: HF 5681.C28 น619ง 2566, ...
งบกระแสเงินสด ไม่ยากอย่างที่คิด / ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ by
Material type: Computer file Computer file; Format: electronic
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: HF 5681.C28 ณ328ง 2563.
งบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบการเงินอย่างมืออาชีพ = Statement of cash flows & financial analysis / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2560
Other title:
  • Statement of cash flows & financial analysis
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2)Call number: HF 5681.C28 ส248ง 2560, ... SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: HF 5681.C28 ส248ง 2560.
งบการเงินรวม...ใครว่ายาก / ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: HF 5681.C28 ณ328ง 2563.
ตรวจสุขภาพ SMEs ด้วยงบการเงิน / สุพัตรา บัวแสงจันทร์ [book] by
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2548
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (6)Call number: CD T 0866, ...
มิติใหม่ของงบการเงินและการวิเคราะห์ / วรศักดิ์ ทุมมานนท์ by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2549
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: HF 5681 ว287ม 2549.
รายงานการเงินและการวิเคราะห์ / ธเรศ สันตติวงศ์ไชย by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : แอคทีฟ พริ้นท์, 2565
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: HF 5681.2 ธ389ว 2565. Not available: SPU Library, Bangkok (Main Campus): Checked out (1).
รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน = Financial reporting and financial statement analysis / เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์ by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, 2558
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: HF 5681.2 ย545ร 2558.
รู้ทันงบการเงิน ธุรกิจรุ่ง / ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ by
Material type: Computer file Computer file; Format: electronic
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: HF 5681.B2 ณ328ร 2559.
 <<  <  1  2    >>

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111