ตลาดบริการ

This list contains 18 titles

การจัดการการตลาดบริการ : Service Marketing and Management / ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ by
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2548
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2)Call number: HF 5415.13 ย419ก 2548, ... SPU Library, Chonburi campus (3)Call number: HF 5415.32 ย419ก 2548, ... Not available: SPU Library, Bangkok (Main Campus): Checked out (1).
การจัดการและการตลาดบริการ = Service Marketing and Management / ฉัตยาพร เสมอใจ [book] by
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: HF 5415.13 ฉ229ก 2548.
การจัดการและการตลาดบริการ = Service Marketing and Management / [book] ฉัตยาพร เสมอใจ by
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (3)Call number: HF 5415.13 ฉ229ก 2547, ...
การตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์ = Services Marketing : Concepts and Strategies / ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (3)Call number: HF 5415.5 ธ621ก 2552, ... SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: HF 5415.5 ธ621ก 2552.
การตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์ = Services Marketing : Concepts and Strategies / ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (3)Call number: HF 5415.5 ธ621ก 2557, ... SPU Library, Chonburi campus (3)Call number: HF 5415.5 ธ621ก 2557, ...
การตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์ = Services Marketing : Concepts and Strategies / ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2)Call number: HF 5415.5 ธ621ก 2549, ...
การตลาดบริการ / ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: HD 9980.5 ย419ก 2556.
การตลาดบริการ / ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1)Call number: HD 9980.5 ย419ก 2551. SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: HD 9980.5 ย419ก 2551. Not available: SPU Library, Bangkok (Main Campus): Checked out (1).
การตลาดบริการ = Service Marketing / พนิตสุภา ธรรมประมวล by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 2563
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (4)Call number: HF 5415.32 พ211ก 2563, ...
การตลาดบริการ = Services Marketing / ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์, สุพจน์ กฤษฎาธาร by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2563
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2)Call number: HD 9980.5 ธ129ก 2563, ... SPU Library, Chonburi campus (3)Call number: HD 9980.5 ธ129ก 2563, ...
การตลาดบริการ = Services marketing / ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ by
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (3)Call number: HF 5415.5 ธ129ก 2546, ... SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: HF 5415.5 ธ129ก 2546.
การตลาดบริการ = Services marketing : (SM) / ชัยสมพล ชาวประเสริฐ by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : ส.เอเชียเพรส, 2546
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (5)Call number: HF 5415.5 ช443ก 2546, ...
การตลาดบริการ = Service marketing / สมวงศ์ พงศ์สถาพร by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : แบรนด์เอจ, 2547
Other title:
  • Service marketing
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1)Call number: HF 5415.5 ส278ซ 2547. SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: HF 5415.5 ส278ซ 2547.
การตลาดบริการ: แนวคิดและกลยุทธ์ = Service Marketing: Concepts and Strategies / ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (3)Call number: HF 5415.32 ธ621ก 2563, ...
การตลาดบริการในพหุวัฒนธรรม เล่ม 1-2 = Service Marketing in Multicultural societies / กฤษติกา คงสมพงษ์ by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2)Call number: HF 5415.13 ก284ก 2561, ...
ตลาดบริการ / สุมนา อยู่โพธิ์ by
Material type: Text Text
Publication details: กรุงเทพฯ: บิ๊กโฟร์ เพรส, 2544
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1)Call number: HF 5415.55 ส783ต 2544. SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: HD 9980.5 ส841ต 2544.
เอกสารการสอนชุดวิชาการตลาดสถาบันและการตลาดบริการ หน่วยที่ 1-7 = Institutional marketing and service marketing / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2)Call number: HF 5415.32 ม246อ 2558, ...
เอกสารการสอนชุดวิชาการตลาดสถาบันและการตลาดบริการ หน่วยที่ 8-15 = Institutional marketing and service marketing / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2)Call number: HF 5415.32 ม246อ 2558, ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111